Svenska Axiell får nya tunga uppdrag att bygga digitala arkiv. Den här gången handlar det om filmsektorn, där bolaget tidigare hjälpt bland andra brittiska filminstitutet, svenska filminstitutet och amerikanska Academy of Motion Picture. I år har man fått uppdrag att göra hela den nationella franska filmskatten tillgänglig för alla.

– Filmindustrin vill bevara sina kulturskatter, och vill inte att deras fysiska material ska gå om intet genom yttre påverkan, exempelvis brand. Filmerna ska bevaras, lagas och lagras, och sist men inte minst tillgängliggöras för forskare och allmänhet. I det uppdraget vinner vi mark runt om i välden med vår lösning och har fått stort förtroende bland de största aktörerna, säger Axiell Groups koncernchef Joel Sommerfeldt.

Även affischer och bilder ingår i uppdraget

Den franska filmskatten samlas av åtta institutioner och utgörs av mer än 60 datasamlingar med 2 miljoner filmer, och dessutom finns allt annat som berör filmen, som affischer, bilder och allt material som kan beskriva den samlade historien om filmen med i uppdraget.

Idén med ett filmarkiv är som sagt att både tillgängliggöra för samtiden, och att bevara för framtiden. När filmerna digitaliseras ska de enligt Axiell kunna visas på webben, digitala biografer och i andra medieformer, med hög kvalitet.

– Idag har vi en historisk möjlighet att göra kulturarvet tillgängligt i stor skala. Axiells mål är att bli en motsvarighet till kulturens Spotify när sektorn världen över tar fart i sin digitala transformation. Idag satsar sektorn på att bli mer digitaliserad och det är en spännande tanke om alla samlingar skulle bli digitala och kunna tillgängliggöras i hela världen för både forskare, studenter och medborgare nu och i framtiden, säger Joel Sommerfeldt.

Läs också: Svenska bolaget som vill bli kulturens digitala jätte