En ny rapport publicerad av Datainspektionen visar att antalet personuppgiftsincidenter ökade under 2019 jämfört med 2018.

Under 2019 fick Datainspektionen totalt in strax under 4800 anmälningar om personuppgiftsincidenter, motsvarande cirka 400 anmälningar på månad. Under 2018 anmäldes cirka 320 incidenter per månad.

Störst ökning syns i den offentliga sektorn och främst statliga myndigheter och hälso- och sjukvården. Båda dessa sektorer anmälde under 2019 dubbelt så många incidenter som under 2018.

Den vanligaste incidenten under 2019 är, likt under 2018, felskickade e-postmeddelanden eller brev, vilket utgör ungefär en tredjedel av incidenterna. Den vanligast anmälda orsaken till incidenten är den "mänskliga faktorn" som utgör hälften av incidenterna för 2019.

I ett pressmeddelande säger Datainspektionens stabschef, Karin Lönnheden, att ökningen i stor utsträckning beror på att rutinerna för att rapportera incidenter internt och anmäla dem till Datainspektionen blivit mer etablerade.

I dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla personuppgiftsincidenter till Datainspektionen.

Läs också: Datainspektionen granskar om kontroversiell AI-teknik används i Sverige