Vad händer om jag måste stanna hemma i flera veckor på grund av risken för att sprida det nya coronaviruset?

För den som stannar hemma för att den verksamhet där man arbetar tagit till åtgärden att hemförlova all personal som varit i riskområden så är det i första hand något som företagen själva står för. Lönen kommer in som den ska.

Och i många fall handlar det ju om att man arbetar på distans hemifrån.

För den som visserligen kan arbeta men som förhindras genom att man måste stanna hemma finns det som kallas smittbärarpenning. Det omfattar den som är smittad eller kan vara smittad av allmänfarlig sjukdrom, som det nya coronaviruset, och utbetalas till alltså just de som inte kan arbeta på grund av att man är smittad eller kan vara smittad.

Krävs ett intyg från läkare

– Det som krävs för att få det är det finns ett beslut från en läkare, i ett läkarintyg, i varje enskilt fall, säger Carolin Jarlehag, verksamhetsutvecklare inom avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Och de skäl som ska ligga till grund för det läkarintyget är något av följande skäl:

– En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.

– Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.

– Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Smittbärarpenningen ger knappt 80 procent av lönen men högst 804 kronor per dag och det innefattar ingen karensdag.

Helt vanliga regler gäller

För den som blir sjuk i covid19 och av den anledningen stannar hemma eller vårdas på sjukhus får sjuklön eller sjukpenning enligt helt vanliga regler.

Om man tvingats resa på grund av att man antas ha smittats av det nya coronaviruset –exempelvis för läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar – så har man rätt till reseersättning. För att få det krävs kvitton på resekostnader och kvitton som visar att resorna gällde en sjukdom som är allmänfarlig enligt smittskyddslagen.

När det gäller vård av sjukt barn har man som vanligt rätt till ersättning om barnet insjuknat eller är bedöms vara smittbärare av covid19. Det krävs dock att läkare eller sjuksköterska bedömt att barnet kan vara smittbärare.

Läs också:
Här är live-kartorna som låter dig följa Coronavirusets spridning
Coronaviruset tvingar fram nya sätt att arbeta – och det kan vara för alltid