Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande i dag. Skälet är att Google brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna, uppger Datainspektionen.

– Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

I pressmeddelandet skriver Datainspektionen att de 2017 blev klara med en granskning av hur Google hanterar rätten för enskilda att få sökresultat borttagna från deras sökmotor när det gäller sökningar som innehåller personens namn ”i fall då resultaten exempelvis är irrelevanta eller överflödiga”. Den granskningen resulterade i att myndigheten förelade sökjätten att ta bort ett antal sökträffar.

Men efter att Datainspektionen fått indikationer på att flera av de resultat som skulle ha tagits bort fortfarande visades så inleddes en ny granskning – och det är denna som nu är klar.

Har gjort för snäv bedömning

Lena Lindgren Schelin uppger att myndigheten är kritisk till att Google inte har tagit bort två av de sökträffar som Datainspektionen beslutade om 2017. ” I det ena fallet har Google gjort en för snäv bedömning av vilka webbadresser som faktiskt ska tas bort från sökresultat. I det andra fallet har Google inte tagit bort ett sökresultat tillräckligt snabbt”, skriver Datainspektionen i pressmeddelandet.

Datainspektionen utdelar också en sanktionsavgift för följande: När Google tar bort sökresultat så meddelar de sajten på ett sätt som gör att ägaren får reda på vilken webbsida det rör och vem som begärt att få resultaten borttagna.

Då kan sajtägaren ompublicera sidan med ny adress som visas vid sökningar. På det sättet sätts rätten att få sökresultat borttagna i praktiken ur spel, menar myndigheten.

Den totala sanktionsavgiften landar på 75 miljoner kronor. 

Google planerar överklaga

Google planerar att överklaga beslutet. I ett mejl till Computer Sweden skriver kommunikationschefen för Sverige och Finland, Joakim Larsson, att ”vi håller inte alls med om Datainspektionens beslut, på ett principiellt plan, och vi planerar därför att överklaga”.

– Vi motsätter oss inte själva rätten att bli glömd – vi har agerat på nästan 900 000 olika sådana förfrågningar sedan den här rättigheten infördes 2014.

Joakim Larsson fortsätter:

– Beslutet från Datainspektionen handlar till stor del om meddelanden till webbansvariga. Det är vår praxis sedan länge att meddela den som hanterar en webbplats när en "rätten att bli glömd"-begäran resulterar i att vi tar bort en länk till deras sajt från Googles sökresultat.

– Våra meddelanden informerar denna person – som först måste registrera sig via våra verktyg för webbplatsansvariga – att en borttagning har ägt rum, och identifierar de länkar som berörs. Vi avslöjar inga uppgifter om den person som kommit med begäran, eller om grunden för borttagningen.

Google menar att denna praxis är i enlighet med GDPR och att öppenheten är viktig för att skydda exempelvis utgivares rättigheter i borttagningsprocessen.

Joakim Larsson skriver att ”dagens beslut från Datainspektionen säger också att Google även bör granska länkar som inte tydligt ingick i den ursprungliga begäran om att bli glömd”.

– Men enligt lagen är det personen som gör begäran som bestämmer vilket webbinnehåll de vill åberopa sina rättigheter mot. Personen kan skicka oss en uppsättning länkar för bedömning. Om det finns ytterligare länkar som han eller hon vill att vi ska titta på, så går det enkelt att följa upp.

Google har nu tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut.

Läs mer:
Dubbelt så många anmälda myndighetsincidenter till Datainspektionen under 2019