Hydro66, som har valt att bygga sitt datacenter i Boden, ute i Luleälven, har hittat en ny partner i Maincubes, som har datacenter i Tyskland och Nederländerna, vilket skapar ett datacenternätverk i Frankfurt, Amsterdam, Stockholm och Boden. De båda bolagen kommer gemensamt att marknadsföra sina tjänster.

Tanken är att i de fall där applikationer och data måste vara åtkomliga utan tidsfördröjning och avståndet ska vara kort mellan företaget och datacentret, kan man placera data i Frankfurt eller Amsterdam, medan resterande delar läggs i datacentret i Boden, där kostnaderna är lägre.

– Maincubes och Hydro66 är en mycket bra kombination. Vi kan tillsammans möta efterfrågan på både det hyperlokala och det storskaliga. Kunder letar efter lösningar som klarar att skala dataanvändningen och samtidigt har de höga miljökrav, säger David Rowe, vd på Hydro66 och lyfter än en gång fram miljöaspekten som en viktig del.

– Maincubes är ledande i fråga om minimal tidsfördröjning i sina datacenter i Frankfurt och Amsterdam och detta gäller även deras nya klimatneutrala center. Hydro66 sätter å sin sida standarden för extremt låga klimatpåverkande utsläpp för storskaliga datacenter. Dessutom är kundernas data helt skyddade från utomeuropeiska myndigheter i våra nätverk.

– Vi vet från våra kunder i Tyskland att nästa våg av applikationer kommer ställa ännu högre krav, vilket beror på den ökade utbredningen av AI och maskininlärning och digitaliseringen av olika branscher. Till exempel ökar efterfrågan i bilindustrin och IoT efter supereffektiva, billiga datatjänster som har låg tidsfördröjning, säger Oliver Menzel, vd på Maincubes om vad som lockar honom och bolaget till Norrbotten.

– Vi behöver kombinera detta med storskalig databearbetning och lagring, med hög prestanda, och som är ytterst miljövänlig samtidigt som dataintegriteten respekteras. Detta är orsaken till att vi ser fram emot att arbeta med Hydro66.

Läs också: Med Luleälven som vapen vill han tampas mot molnjättarna