Goda relationer med kolleger är grundläggande för att trivas på jobbet. Men det är inte alltid det råder full harmoni.

Här är de tre saker som hamnar i topp i en undersökning från Mavenlink som utvecklar projekthanteringsverktyg.

1. Lathet. 47 procent av alla tillfrågade uppger att lata kolleger är det som de stör sig mest på. Den som alltid låter andra dra det tyngsta lasset.

2. Tråkig attityd. 42 procent pekar ut det som det värsta de vet hos en kollega. Ni vet den där som alltid dissar allt och aldrig säger något vänligt.

3. Dålig kommunikationsförmåga. 34 procent uppger att det är det mest frustrerande. Kollegan som aldrig har något annat än vaga svar.

Och det finns några knep att ta till för att hantera även de mest irriterande personerna på jobbet, enligt Fast Company.

Berätta hur du känner
Och gör det vänligt, bestämt och med en gång.

– När man väl identifierat motsättningar så kan kolleger arbeta tillsammans för att hitta konsensus kring sin förväntan på varandra, säger Kevin Cruz, managementforskare på Robins School of Business vid University of Richmonds.

Fundera över din reaktion
Ibland kan annat spela roll än bara din kollegas upplevelse – kanske är det stress från andra delar av ditt liv som spelar in.

– Fråga, utan att döma, dig själv om din reaktion är proportionerlig mot det beteende du upplever eller är det något annat det handlar om? Om svaret är ja kanske du kan hitta ett nytt sätt att se på det, säger psykoterapeuten Sarah Greenberg, på coachingcommunityn Betterup.

Försök se goda sidor
Människor kan ha en tendens att fokusera på just det som de ogillar när de har en arbetskamrat som de ogillar – något som kallas för haloeffekt framhåller Kyle Emich, managementforskare på University of Delaware.

Något som kan hjälpa till att övervinna detta är att mer tänka på det som ett teamarbete när man närmar sig dem i stället för att se det på individnivå råder han

– Tänk på att de är en del av organisationen och så länge de kan göra en sak bra kan de fortfarande vara till nytta, säger han.

Återta fokus
Även om en kollega kan göra dig distraherad så är det viktigt att du fokusera på ditt arbete.

– Sätt dina individuella uppgifter och projekt först och försök att inte bli distraherad, frustrerad eller stressad av bruset vid sidan, säger Rhiannon Staples, marknadschef på Hibob som utvecklar mjukvara för personalhantering.

Läs också: Så fixar du – och chefen – att jobba på distans