Zdnet har gjort en sammanställning över flera pågående öppen källkods-projekt som försöker hantera situationen kring coronaviruset på olika sätt.

CHIME är ett projekt från Predictive Healthcare-gruppen vid Penn Medicine som låter sjukhus skriva in information om sin kapacitet och se belastningen baserat på coronavirusets spridning. Därmed kan de använda programmet för att förutspå antalet personer som kommer läggas in på sjukhus varje dag i olika scenarier. 

Läkemedelsjätten Pfizer har också släppt flera nya open source-verktyg som de säger kan användas fritt för att olika företag snabbare ska kunna dela data och kunskap för att ta fram behandlingar och vaccin.

En Facebook-grupp har också startats för att bland annat skapa en öppen källkods-ventilator, något som även Endcoronavirus-gruppen arbetar för.

Slutligen uppmärksammar Zdnet Nextstrain, som är ett program i öppen källkod som spårar utvecklingen av patogener som covid-19. Tidigare har Nextstrain använts för Ebola men har nu utökats med genetisk data för coronaviruset.

Läs också: Intresset för GPL minskar i öppen källkods-världen