Facebook har under onsdagen den 17 mars skickat hem tusentals av sina innehållsmoderatorer. Det är en coronaeffekt. Man vill inte samla stora grupper människor på ett kontor. Nu provar man ersätta dessa med maskininlärning.

Innehållsmoderatorerna sitter distribuerade över stora delar av världen och deras arbetsuppgifter är bistra. De går igenom en stor mängd inlägg för att leta efter sådant som strider mot Facebooks policyer. Som ni kanske noterat är det rätt mycket som tillåts. En video som visar en halshuggning kan emellertid stoppas. Eller en uppeldad pilot. För att ta några konkreta exempel. Detta är inte ett enkelt arbete. Huruvida granskningen gör Facebook till en publicist eller inte kan vi diskutera någon gång, men nu tänkte jag berätta vad som hände när moderatorerna gick hem.

Tills Facebook återvunnit full produktivitet har bolaget nämligen aktiverat ett automatiskt system som automatiskt granskar poster istället för att de mänskliga granskarna gör det. Vad hände? Till att börja med började systemet blockera information om coronaviruset, vilket bland andra Business Insider rapporterat. Sedan raderade systemet 20 inlägg av författaren och debattören Siva Vaidhyanathan för att han brutit mot Facebooks värdegrund (eng: ”violating community standards”). Mike Godwin, han bakom Godwins Lag, fick ett inlägg raderat som länkade till en artikel i Times of Israel för att det utgjorde ”spam”.

Sent i natt gick så Facebooks integritetschef Guy Rosen ut på Twitter och förklarade att de återställt alla inlägg som felaktigt raderats. Han förklarade att det var problem med Facebooks automatiserade system som skall ta bort länkar till tveksamma webbplatser.

Här påminns vi alltså om att maskininlärning inte är artificiell intelligens. Vi påminns också om att det är en bit kvar tills maskinerna kan ersätta mänsklig interaktion. Om Facebook, med det bolagets resurser, inte kan få detta att fungera är det långt kvar tills övriga världen får det. Den gamla regeln om att den som har förkortningen AI i en Powerpoint aldrig är en utvecklare gäller ännu. Samtidigt går stora tekniska förändringar typiskt sett långsamt i början och sedan väldigt fort.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

En annan sak som vi kan observera är emellertid att Facebook försökte genomföra detta. Bolaget kommer försöka igen. Och igen. Och igen. Det kommer dröja tills vi har AI på riktigt. Men maskininlärning finns redan på många platser och i många bolag för enklare uppgifter. Arbetsmarknaden kommer att förändras. Kanske på sätt som vi inte tänker oss. Det är lättare att skapa expertsystem och maskininlärning för att skapa testamenten än att granska mänskligt skapat innehåll från hela världen.

Vi tänker emellertid sällan på ett kommande advokatproletariat. Med coronavirusets effekter kommer vi kanske bli mer öppna för att ersätta vissa typer av mänsklig interaktion med maskininlärning. Detta samtidigt som vi går in i en potentiellt djup ekonomisk kris, vars like vi inte sett sedan 1930-talet, om man skall tala med den brittiske makroekonomen Douglas McWilliams. Det är ett bekymmersamt läge.

Människan kommer emellertid hitta nya arbeten och uppdrag. Så var det även vid industrialismen. Vad det blir är svårt att förutse. Just nu sitter emellertid innehållsmoderatorerna på Facebook säkra.

Mikael Pawlo, vd på Red Flag