Att kunna spåra hur misstänkta bärare av coronaviruset rör sig har visat sig vara ett viktigt verktyg för att kontrollera pandemin, säger Marylouise McLaws, teknisk rådgivare till Världshälsoorganisationens globala enhet för kontroll av infektioner, och tillika professor i folkhälsa vid University of New South Wales i Australien.

Spårning av misstänkt smittade har fungerat bra i länder som Singapore, Taiwan och Sydkorea. McLaws pekar framför allt på exempel från Singapore där hemkomna resenärer ombetts att hålla sig hemma i karantän i 14 dagar, så kallade ”stay-home-notices” som tvingar den misstänkt smittade till isolering i hemmet, skriver The Register.

För att kontrollera att den misstänkt smittade inte lämnar hemmet har myndigheterna bett de misstänkta att slå på lokalisering på sina mobiler och att klicka på länkar som skickar per sms med jämna mellanrum. Klicken måste ske inom en viss kort tid så att de misstänkt smittade inte kan lämna hemmet med mobilen lämnad hemma. I vissa fall har myndigheterna även gjort fysiska besök för att kontrollera att den misstänkte håller sig hemma.

– Jag gillar teknik och det förvånar mig att vi inte tillämpar den på den grupp som med störst risk, nämligen internationella resenärer, och som inte kontrolleras om de verkligen håller sig till den självvalda isoleringen, säger Marylouise McLaws till US Today.

Läs också:
Hjälp vården! Här är det 3D-printade coronaskyddet
Massflytten till hemarbete öppnar upp för cyberkriminella