Korttidspermitteringar var en av de åtgärder som regeringen presenterade förra veckan i stödpaketet för svenskt näringsliv som en följd av coronavirusets påverkan på marknaden. Det innebär att en anställd tillfälligt går ner i arbetstid och lön i stället för att arbetsgivaren behöver säga upp den personen. Kostnaden delas sedan mellan arbetsgivare, den anställde och staten.

Ework uppger att det här tills vidare innebär en minskning av arbetstiden med 20 procent med start den 1 april 2020. Totalt berörs ungefär 200 medarbetare i Sverige.

Åtgärden sker i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat.

Kommer påverka intäkterna negativt

Ework uppger att ”mot bakgrund av den allmänna osäkerheten i ekonomin och de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att stoppa spridningen av Covid-19 (det nya coronaviruset) ser Ework tecken på en minskad affärsaktivitet hos kunderna”. Bolaget skriver vidare att deras bedömning är att den minskade aktiviteten kommer att påverka intäkterna negativt, men att omfattningen av denna effekt i dagsläget inte är möjlig att överblicka.

Eworks CFO Ola Maalsnes säger till Computer Sweden:

– Det är en allmänt osäker situation just nu och vi får se hur det här utvecklats. Men vad man kan säga är att vi märker av en minskad affärsaktivitet i ett tidigt stadie.

Kan ni säga något om vilken typ av tjänster eller vilka regioner ni kan se den här minskade aktiviteten?

– Nej, det är för tidigt att svara på. Vi ser tecken på minskad aktivitet i marknaden i stort.

Ola Maalsnes säger att bolaget håller på att informera sina 200 medarbetare i Sverige om den här åtgärden. Totalt har bolaget 300 medarbetare i koncernen. Bolaget har även verksamhet i Danmark, Norge, Finland och Polen.

Åtgärden om korttidspermitteringar gäller tills vidare.

– Det är för oss som för alla andra företag. Vi följer utvecklingen noggrant och försöker förstå vad som händer, i övrigt är det svårt att uttala sig om vad som händer nu.

Läs mer:
Nu ändrar analytikerna prognosen – så hårt slår krisen mot it-marknaden
Så tacklar branschen att vardagen ställs på ända: ”Man får försöka vara lite kreativ”