Värdet för licenser, underhåll och support är cirka 39 miljoner kronor under de sex år avtalet löper. Det finns även möjlighet till förlängning om ytterligare totalt sex år.

Leveransen kommer att innehålla funktioner som lönehantering, resa och utlägg, tidsredovisning och rehabilitering. Enligt HRM Software ärr systemet säkert och flexibelt och lever upp till den höga kravbild som Sveriges Domstolar har. Planen är att lösningen ska vara i drift under slutet av 2020. Den kommer då att omfatta cirka 7 000 medarbetare. Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

– Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera vårt hr- och lönesystem till Domstolsverket och Sveriges Domstolar, som blir HRM Softwares första statliga kund. Vi ser fram emot att kunna erbjuda samma moderna och flexibla lösning som vi levererat till flera kommunala och privata verksamheter. Projektet kommer att starta inom kort och vi ser mycket fram emot ett positivt och utvecklande samarbete med Domstolsverket, säger Christian Myhrberg, vd på HRM Software.

– HRM Softwares lösning möter de behov Sveriges Domstolars medarbetare och chefer har av ett ökat digitalt stöd i de hr- och löneadministrativa processerna, säger Anncharlott Holm, verksamhetsutvecklare hr och projektledare på Sveriges Domstolar.

Läs också: HRM Software tar hem kommunal storaffär