Ramavtalets värde beräknas till 30 miljoner kronor och avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning i två år.

Det som ingår är design- och webbyråtjänster, webbutveckling samt projektgenomföranden och kommunikationsplanering på såväl taktisk som strategisk nivå. För Region Stockholm är det ett sätt att utveckla sin digitala närvaro.

Visma Consulting placerades som nummer ett bland de tre leverantörer som valdes ut i upphandlingen. Totalt var det 14 leverantörer som lämnade anbud.

– Visma är en komplett digitaliseringspartner för både företag och offentlig sektor. Därmed kan vi ge regionen, organisationerna och bolagen som omfattas av ramavtalet det kvalitativa och kompetenta stöd som de efterfrågar. Vår vision är att skapa ett bättre samhälle med framtidens digitala lösningar. Möjligheterna som öppnas med detta ramavtal ligger helt i linje med vår vision och vi ser fram emot att stödja avropsberättigade verksamheter i deras digitala förändringsresa, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting.

De förvaltningar, nämnder, bolag och kommunalförbund som omfattas av upphandlingen är Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Kulturförvaltningen, Patientnämnden, Regionrevisorerna, Regionledningskontoret, Revisionskontoret, Serviceförvaltningen, Stockholms läns sjukvårdsområde, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Trafikförvaltningen, Ambulanssjukvården i Storstockholm, Danderyds sjukhus, Folktandvården Stockholms län, Locum, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, MediCarrier, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm Care, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Tiohundra.

Läs även: Tredje gången gillt – Stockholms miljardupphandling i vården igång igen