Medan coronaviruset covid-19 paralyserar företagen och samhället i hela världen så kan det kännas lockande att lämna den digitala strategin därhän och i stället ägna sig åt att säkra affärskontinuiteten och att skapa motståndskraft. Gör inte det. Accelerera i stället affärstransformationen så att du hamnar i en bättre position när pandemin blåst över råder experterna.

– Du måste strunta i den första instinkten att göra dig kvitt ditt transformationsarbete och återgå till din traditionella verksamhetsmodell, vilket ligger i vår mänskliga natur att göra, säger Steve Bates, global ledare för KPMG:s kompetenscenter för cio:er.

Dot-com-krisen, 9-11 och finanskrisen – alla har satt krokben för de digitala strategierna. I stället har cio:erna tvingats dra ner på kostnaderna och stoppa projekt. Men när ekonomin väl tog fart igen hamnade de organisationer som tog den vägen efter de som valde en mer investeringsinriktad väg

Bra läge för digital innovation

80 procent av intäktstillväxten hänger samman med digitala erbjudanden och verksamheter fram till 2022 enligt KPMG och därför bör it-ledare fortsätta att omvandla sin verksamhetsmodell.

Steve Bates hävdar att företag som fortsätter att investera i sin digitala strategi, samtidigt som de balanserar kortsiktiga insatser med långsiktiga åtgärder, kommer att vara mer konkurrenskraftiga efter pandemin. Sunda modeller som innehåller de bästa människorna, processerna och tekniken är avgörande både i goda och dåliga tider.

– Alla vägar leder tillbaka till it-verksamhetens modell. Det kommer att bli en uppdämd efterfrågan och när den här perioden är slut kommer konsumtionen att öka igen och då vill du kunna dra nytta av det,

Kort sagt är det inte dags att stoppa betydande tekniska initiativ.

Skapade virtuell helpdesk

För att se till att ge stöd till 10 000 anställda så inrättade Equinix cio Milind Wagle en virtuell helpdesk som aktiveras via Zoom och som går att nå dygnet runt från hela världen. Han såg också till att det finns instrumentpaneler för produktivitetsövervakning som spårar allt – från hur många meddelanden medarbetare skickar, till hur många möten de har satt upp till antalet kodincheckningar som de gör.

Equinix började också använda Zoom för dagliga småprat – virtuella kaffeautomater där anställda kan checka in för lite avslappnat umgänge.

Covid-19 underlättade dessa innovationer konstaterar Milind Wagle.

– Jag tror att det enklaste – men det värsta – skulle vara att stanna av i denna tid av osäkerhet och inte flytta något framåt. Det skulle vara fel av cio:er att sluta upp med sina åtaganden.

Moln först-strategi ger försteg

Coronaviruskrisen är ett verkligt säljargument för ”moln-först”-strategin , en annan grundbult för digitala affärer. Cloud-first-företag försöker alltid använda SaaS och IaaS – mjukvara och infrastruktur som tjänst – innan de överväger lokala lösningar.

Genom att just införa en sådan strategi har Autodesk positionerat sig väl inför pandemin eftersom den möjliggör att uppgifter utförs virtuellt.

– Autodesk har allt på plats för att stödja medarbetare på distans och har byggt infrastruktur på SaaS och molnresurser för att stödja vår ”var som helst och när som helst”-modell och det möjliggör en inbyggd företagskontinuitet genom en mängd olika unika situationer och händelser, säger Prakash Kota, cio på Autodesk.

Stärka företagens motståndskraft

Även om den digitala innovationen är viktig så är också resiliensen – förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar – en viktig del när ett företag transformeras. Cio:ernas uppgift är att prata med ledande befattningshavare för att skapa en bättre resiliens som också överensstämmer med företagens mål säger Gartneranalytikern David Gregory som fokuserar på risk- och säkerhetshantering.

Det börjar med att möjliggöra kritiska aktiviteter som organisationen behöver för att fortsätta fungera på kort sikt – som bandbredd, vpn-åtkomst och så vidare. Långsiktig motståndskraft inkluderar optimering av tjänsteleveranser och samtidigt minska hoten mot företagen – cyberattacker, naturkatastrofer, pandemier eller annat.

– Du måste minska risken för misslyckande och skulle du ändå misslyckas behövs it-människor som tänker mer grundligt kring tjänsteleveranser som en del av planeringen för kontinuitet i affärer, säger David Gregory.

I bästa fall kommer företagskontinuiteten att vara mer av strategisk än operationell art. I ett sådant scenario kommunicerar och arbetar avdelningarna tillsammans snarare än i silor.

– Det är det som gör organisationer mer motståndskraftiga.

Tips för fortsatt transformering

Här är några av de råd som experterna ovan lyfter fram för att inte bara överleva pandemin utan också frodas när man kommer ut på andra sidan.

Skala molnet. Pandemin erbjuder cio:er en möjlighet att uppdatera finansiering kring moln och allt-som-en-tjänst, XaaS. Gå till din vd, finansdirektör och styrelse som kan ha struntat i att byta från fast kapacitet till modeller med variabel kostnad konstaterar Steve Bates.

En organisation som har migrerat en fjärdedel av sina it-tillgångar till moln och XaaS, kan skala det till 50 procent eller högre under det kommande året. Autodesk använder flera SaaS-verktyg, inklusive Microsoft Office 365 och Teams, Zoom, Slack och Salesforce.com enligt Prakash Kota.

Och på Equinix vill Milind Wagle flytta mer av sin kontaktcenterverksamhet till molnet för att bättre säkerställa tillgängligheten för kunderna.

Öka processautomatiseringen. Steve Bates pekar på att oavsett om du använder robotprocessautomation, maskininlärning eller en hybrid av de båda som omfattar intelligent automatisering finns det en stor möjlighet ”att börja skala upp investeringar i maskininlärning och annan avancerad automatiseringsteknik för att öka en kapacitetsbegränsad arbetskraft”.

Detta innebär att utvidga robotprocessautomation, maskininlärning och intelligent automatisering mer brett i hela företaget.

Skala devops. Utöka automatiseringen av mjukvaruutvecklingstestning, såväl som it-servicehantering. Du kan ytterligare effektivisera genom att implementera en självbetjäningshelpdesk.

– Det är ett perfekt läge att göra det eftersom det tjänar omedelbara behov, säger Steve Bates.

Stärk dataanalysen. Företag kommer att försöka förstärka sina dataanalysstrategier för att ta pulsen på sin verksamhet enligt Steve Bates. Milind Wagle håller med och noterar att Equinix har sett en ökning i dataanalysförfrågningar där företagsledare letar efter mer realtidsverktyg för att se status på sitt företag inklusive information om kunder.

– Data och analys är viktigare än någonsin, säger Milind Wagle.

– Du fattar beslut dagligen i takt med förändrad information och genom att reagera på faktorer utanför din kontroll.

Självbetjäning. För dem som inte har byggt självbetjäningsfunktioner är det dags att börja nu. Självbetjäningskanaler och plattformar hjälper anställda, kunder och partner att få vad de behöver utan att behöva så mycket praktisk hjälp från it-avdelningen eller verksamheten konstaterar Milind Wagle.

Det kan också handla om förbättring av kontaktcentertjänster så att kunder lättare kan hitta support. Sådana åtgärder är ofta grundbultar i pågående digitala omvandlingar, och gör företag väl positionerade för det nya normaltillståndet.

– Det här kommer att ta slut och många företag kommer att missa stora intäkter. De organisationer som däremot satsar framåt för att bli mer konkurrenskraftiga kommer att vinna, säger Steve Bates.

Läs också: Här är svenska teknikbolagen som går för högtryck under lågtrycket