Coronapandemin påverkar alla och de flesta företag ser över sitt hus. I förra veckan skrev Tietoevry ner sin vinstprognos. Idag meddelar ett annat av de noterade konsultbolagen, Addnode Group, att man drar tillbaka förslag till aktieutdelning och att man planerar besparingsåtgärder.

“Även om Addnode Group bedömer att de direkta finansiella effekterna under första kvartalet 2020 blir begränsade, har Addnode Group identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter till följd av coronapandemin. I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan coronapandemin medför”, skriver bolaget i sitt börsmeddelande.

Det tidigare kommunicerade förslaget för aktieutdelning var 2,50 kronor per aktie. Styrelsens nya förslag är att ingen utdelning ska ske.

Utvärderar statliga stödåtgärder

När det gäller besparingsåtgärderna så handlar det framför allt om att anpassa de olika bolagens kapacitet till de rådande förhållanden. Där uppger man bland annat att man utvärderar de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder.

Addnode skriver att åtgärderna främst kommer påverka bolag inom divisionerna Design och PLM, och fokus kommer att ligga på arbetstidsförkortning, färre underkonsulter och generella kostnadsbesparingar. Men även personalreduceringar kommer att genomföras.

Diskussioner med myndigheter och fackliga representanter har också initierats, med målet att på lång sikt “bibehålla våra medarbetares värdefulla kompetens”.

Ledningen sänker sina löner

Arbetstidsförkortningarna kommer att innebära en tillfällig reducering av lönen för många medarbetare. Här meddelar även koncernledningen att man har beslutat att tillfälligt sänka sina löner med 10 procent. En motsvarande sänkning av konsultarvode kommer även att göras till styrelseordförande.

– Situationen med coronapandemin påverkar oss och våra kunder. Vi måste anpassa oss till denna förändring i de globala marknadsförhållandena för framför allt divisionerna Design och PLM. Division Process Management med kundbasen i svensk offentlig sektor bedöms inte påverkas i samma omfattning. Vi vidtar åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda våra verksamheter, säger Addnode Groups vd och koncernchef Johan Andersson.

Läs också: Nu bygger Addnode för fullt för att digitalisera byggande