För den som börjar fundera på att byta jobb gäller det att vara proaktiv och utvärdera sin organisation och sin plats i den minst en gång om året råder karriärrådgivaren Priscilla Claman i Harvard Business Review.

I grunden handlar det om att ställa tre frågor – om du arbetar i rätt organisation, om du är rätt person på rätt plats och hur du är positionerad för en karriär framåt.

För att avgöra om du verkligen arbetar i rätt organisation och hur det egentligen står till med den så finns ett antal saker att ha koll på.

 • Det har skett en fusion, ett uppköp eller en förändring i styrningen av företaget och du är inte en del i de förändringarna.
 • Affärspressen riktar upprepad kritik mot ledningen.
 • Ni investerar inte i nya produkter eller tjänster och fokuserar på att göra saker som ”de alltid gjorts”.
 • Personer som du respekterar lämnar företaget.
 • Intäkterna minskar.
 • Utomstående kommer in i ledande positioner och börjar ta in egna vänner.
 • Kostnadsbesparingar kommer plötsligt och utan förklaring.

Om fyra eller fem av dessa saker stämmer så är det läge att fundera en gång till kring om du ska stanna kvar.

Är du då på rätt plats? Trivs du? Eller har internpolitiken tagit över?

Några tecken på att politiken tagit över kan vara:
 
 • Att dina bonusar eller dina lönelyft inte längre ligger över medel.
 • Din chef går direkt till dina medarbetare eller dem som är underställda dig.
 • Du bjuds inte in till viktiga möten eller luncher.
 • Du gör sådant du inte tycker är rätt eller vågar inte säga vad du tycker.
 • Du gör misstag hela tiden men förstår inte varför.
 • Dina mentorer har lämnat verksamheten eller kommit i onåd, du kan inte längre se vem som kommer att bli befordrad härnäst.

Din verksamhet kanske visserligen presterar bra ­– men fungerar det inte för dig så försök hitta en position i en annan del av den. Eller så är det läge att börja arbeta med ditt cv.

Och till sist – hur är du positionerad för en karriär? Stämmer något av det här in på dig?
 
 • Du har gott rykte både inom och utom din verksamhet.
 • Människor ber dig om hjälp och råd.
 • Du vet vad du vill lära dig och har lagt pengar på att höja din kompetens det senaste året.
 • Du har koll på vad som är hett inom ditt område och du vet hur de tekniska utmaningarna ser ut.
 • Du har ett bra professionellt nätverk.

Om du kan svara ja på detta så är ditt karriärläge gott. Annars kan du ta itu med det som fattas.

Läs också:
Så smörjer du samarbetet i digitala kanaler – vett och etikett i coronatider
Rekryteringsprocess i coronatider? Så görs det på distans