Håkan Selg är övertygad om att de traditionella mjukvaruföretagens dagar är räknade.

– Öppen källkod vänder upp och ner på tillvaron för de kommersiella mjukvaruföretagen. När användarna själva har tillgång till programkoden kan man inte längre ta betalt för den. I stället måste företagen fokusera på kringtjänster som service och support.

Ett år på nacken

Namnet står för ”Ny användarmedverkan – nya affärsmodeller” och projektet sjösattes för ett drygt år sedan med statlig finansiering från Vinnova. Utförandet görs av KTH Medieteknik och World Internet Institute, resultatspridningen av Dataföreningen och Nationellt IT-användarcentrum med experthjälp från Teliasonera, Red Hat och advokatfirman Vinge.

– Vi vill visa hur nya sätt att samarbeta över nätet skapar nya affärsmodeller, men även hur öppna digitala tillämpningar utgör ett hot mot den traditionella program- och medieindustrin, säger Håkan Selg och fortsätter:

– Den dominerande affärsidén har länge varit att sälja produktlicenser som ger mjukvaruföretagen total kontroll över programkoden. På så vis blir användarna beroende av deras support och måste kontinuerligt uppgradera till nya versioner. Med öppen källkod får användaren kontrollen, vilket tvingar mjukvaruföretagen att anpassa sina affärsmodeller, ofta genom att paketera om och göra de öppena lösningarna mer användarvänliga.

Han nämner Apple, IBM och Sun Microsystems som tacksamma exempel på företag som har gått utvecklingen till mötes.

Undersöker spridning

Håkan Selg har undersökt spridning och användning av ny teknik ända sedan åttiotalet. Efter att ha tittat närmare på användarmönstren vid fildelning kom han in på öppen källkod-rörelsen som rör sig i samma miljöer på nätet. Enkelt uttryckt handlar det om att göra programkoden tillgänglig så att användaren kan läsa, modifiera och vidaredistribuera den efter eget tycke.

– På nätet har en helt ny kultur uppstått, säger Håkan Selg. Internet är ju i grunden ett öppet källkod-projekt som bygger på frivilligt arbete från tusentals programmerare och nätanvändare. Det innebär att varje kodrad granskas av hundratals personer i stora projekt. Programmen utvecklas snabbare och blir mer effektiva.

– Det är symtomatiskt att mjukvarubjässen Microsoft har hamnat på efterkälken. Under våren presenterade de en ny licensmodell där användarna ska betala en periodisk avgift för program och service. Aktierna störtdök direkt. Stora mjukvaruföretag som Microsoft har levt på att binda upp sina kunder i långtidslicenser, säger Håkan Selg och tillägger:

– Kort därefter meddelade Bill Gates att han ska trappa av under en tvåårsperiod och ägna sig mer åt välgörenhet. Vilket jag tolkar som att hans generation inte klarar av den kommande omställningen. Det krävs ett tronskifte.