Social distansering är ett begrepp som blivit väl känt under spridningen av Covid-19. I korthet handlar det om att undvika sociala kontakter för att undvika smittspridningen.

It-jätten Google släpper nu en ny webbsajt, som använder anonymiserade data från företagets olika produkter och tjänster, för att visa hur det här fungerar i praktiken.

Den nya sajten heter The COVID-19 Community Mobility Reports. ”Rapporterna syftar till att ge insikter om vad som har förändrats till följd av regler som syftar till att bekämpa Covid-19”, skriver Google i en bloggpost.

Kartlägger trender i våra förflyttningar

Uppgifterna kommer att samlas ihop på kollektiv snarare än individuell nivå, och ska till exempel inte visa antal människor som besöker parker eller livsmedelsbutiker. Tanken är i stället att beskriva procenttal som ska kunna visa på potentiella ökningar på vissa platser. Rapporterna kartlägger rörelsetrender över tid och efter geografi över olika kategorier av platser som detaljhandel och rekreation, livsmedel och apotek, parker, stationer, arbetsplatser och bostäder.

De här rapporterna täcker 131 länder, däribland Sverige. I den svenska rapporten finns uppgifter nedbrutna på varje län. Tjänsten kommer att utökas med fler länder, regioner och språk under de kommande veckorna.

Google påpekar att tjänsten har utvecklats med hänsyn tagen till integritetsregler, och att ingen personlig identifierbar information kommer att göras tillgänglig.

Kan stängas av när som helst

Insikterna i de här rapporterna skapas med aggregerade och anonymiserade datauppsättningar från användare som har aktiverat lokaliseringshistoriken i inställningar, vilken är inaktiverad i standardläget. Google skriver också att människor som har lokaliseringshistoriken aktiverad kan stänga av den när som helst genom sitt Google-konto, och att de också kan radera denna data direkt.

De här rapporterna kommer att finnas tillgängliga under en begränsad tid, ”så länge myndighetspersoner inom folkhälsa finner dem användbara i sitt arbete för att stoppa spridningen av Covid-19”.

Läs mer: Sanslös rusning till molnet under coronakrisen – står infrastrukturen pall?