En del av näringslivet som drabbas extra hårt av utbrottet av covid-19 är startupvärlden. I en ny enkät som Startup Sweden, en del av Tillväxtverket, har genomfört bland 667 svenska startupbolag framkommer att den tidigare spirande optimismen är bortblåst.

Endast 9,3 procent av de tillfrågade bolagen svarar nej på frågan “Är existensen för ditt bolag hotat på grund av covid-19?”. Mer än hälften, 55,2 procent, säger att man redan har sett eller genomgått förändringar, och 20,5 procent är övertygade om att de kommer att påverkas inom en snar framtid. Trenden verkar också vara densamma oavsett storlek på bolagen.

Elin Hammarberg, kommunikatör på Startup Sweden, säger så här om hur stämningen är ute på bolagen i det ansträngda läget.

– Det är väldigt blandat just nu. De som till exempel hade turen med sig och lyckades stänga sina investeringsrundor och fick pengarna på banken innan detta slog till är i helt annat läge än de som hamnade på fel sida av virussnöret. De har möjlighet att även få in riktigt starka personer i sina team till följd. Överlag är den här typen av bolag vana vid tvära kast och att behöva anpassa sig till nya verkligheter, säger hon.

Många planerar att minska kostymen

Utöver att 75 procent alltså ser att deras existens är hotad till följd av viruset, så uppger också hela 44 procent att de planerar att minska kostymen under 2020.

– Det faktum att 44 procent anger att de har planer på att minska sitt team under 2020 tyder på att många personer i Sveriges startupekosystem kommer att påverkas. Om man ska försöka hitta något positivt i detta läge så föds, historiskt sett, många riktigt bra bolag i kris, både av personer som kommer från storbolagssidan och från startupsidan. Men det är ju inget som förändrar sitsen som många av dessa startups är i här och nu, säger Elin Hammarberg.

Tittar man i olika branscher så skiljer det sig åt. Högst andel som redan upplevt eller genomgått förändringar hittar vi i Music & Entertainment, där 81 procent anger det svarsalternativet. Även Travel & Leisure är starkt påverkat med 76 procent som redan sett förändringar. Men det är flera branscher som har det tufft.

– Det faktum att till exempel kommunikation, media och adtech-branscherna sticker ut som hårt drabbade redan nu känns som ett direkt resultat av stoppade mediabudgetar, där kostnaden för denna typ av lösningar ofta ligger. Samtidigt kan det förhoppningsvis blir ett uppsving så småningom när man tvingas vara öppen för att lösa problem på nya sätt, hoppas Elin Hammarberg.

Läs också: Startup-scenen lockar molnjättarna till Stockholm city – så ska AWS hinna först