Under de senaste veckorna har land efter land tagit i med hårdhandskarna för att bekämpa coronavirusets spridning, men metoderna som används är i många fall kontroversiella.

Nu har 110 organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i en eller annan form, däribland Amnesty International, Digital Rights Watch, Human Rights Watch och International Service for Human Rights, ställt sig bakom en skrivelse där man varnar för de negativa konsekvenserna av virusbekämpningen.

– Att öka den statliga övervakningen genom att till exempel ge tillgång till platsdata för mobiltelefoner hotar integriteten, yttrandefriheten och föreningsfriheten på ett sätt som kan kränka rättigheterna, minska förtroendet för offentliga myndigheter och göra den allmänna sjukvården mindre effektiv. Sådana åtgärder utgör också en risk för diskriminering och kan orsaka redan marginaliserade grupper oproportionerlig skada, står det bland annat i skrivelsen.

Redan nu har flera länder satsat på massövervakning via mobilen, däribland Brasilien, Singapore, Israel, Kina och Sydkorea. Näst på tur står av allt att döma Storbritannien, detta efter att Information Commissioner's Office gett myndigheterna tillstånd att samla in platsdata.

Läs även: Hemarbetare övervakas med videotjänst som fotar dem var femte minut