Beslutet att i stället för Hack for Sweden köra ett digitalt hackaton inriktat på att hitta lösningar i kampen mot covid-19 – Hack the crisis – fattades i slutet av förra veckan och uppslutningen har blivit långt över förväntan.

– Förra året hade vi all time high på Hack for Sweden med 420 deltagare – i år var det över 7 000, säger partneranasvariga Carolina Emanuelson.

– Det finns en ”sense of urgency”.

Hack the crisis ska få fram konkreta lösningar för att hantera följderna av covid-19 och hela tanken är att lösningarna ska komma ut snabbt till utpekade behovsägare – myndigheter och organisationer – som på något sätt är särskilt påverkade av effekterna av pandemin

– Ja de ska komma till gagn på en gång, de har två månader på sig att få ut lösningarna så de måste vara mer eller mindre färdiga.

Tre olika kategorier

Deltagarna har haft tre olika kategorier att välja på – att rädda liv, rädda samhälle och rädda näringsliv. Och i varje kategori finns två spår att tävla i där det kan vara en helt färdig digital lösning eller en konceptuell lösning där det saknas en pusselbit för färdigställande, som exempelvis öppna data från någon offentlig part.

På söndagskvällen avslutades tävlingen och i går kväll utsågs vinnarna i de tre olika kategorierna. Det handlar om allt ifrån lösningar för bättre matchning mellan arbetssökandes kompetens och arbetsgivares specifika behov när hjulen rullar igång igen till att på ett enklare sätt att koppla ihop frivilliga med de äldre som behöver hjälp.

Alla vinnare presenteras här.

Naturligtvis finns många bra lösningar som inte vunnit också som det finns möjlighet att arbeta vidare på framhåller Carolina Emanuelson.

– Teamen som deltagit kan också få mycket hjälp av de runt 130 partner som finns. Som konsultation eller stötta som inkubatorer.

Hon är också helt överväldigad av hur årets hackaton mottagits.

– Det är helt otroligt hur Sverige sluter upp på så kort tid ­– utvecklare, företag och andra. Det finns så mycket kompetens och det är fint att se hur villigt man delar både teknisk och annan spetskompetens med varandra, säger Carolina Emanuelson.

Läs också:
Coronakrisen gör Hack for Sweden till Hack the crisis
Här är live-kartorna som låter dig följa Coronavirusets spridning