Det Telia gör är att anpassa en befintlig Teliatjänst, nämligen Telia Crowd Insights – som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata – utifrån Folkhälsomyndighetens behov. På så sätt ska man kunna se beteenden och rörelsebehov i samhället, som resmönster och hur vi förflyttar oss.

Det här ska i sin tur ge viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man ska snabbare kunna fatta beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.

Vanligtvis används den här tjänsten, som lanserades 2017, i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg.

Tjänsten ska levereras tillsammans med konsultbolaget Accenture.

”Precist och säkert beslutsunderlag”

– Jag är stolt över möjligheten att stötta Folkhälsomyndigheten i kampen mot coronaviruset. Data är ett väldigt precist och säkert beslutsunderlag som gör att man kan se mönster som annars hade varit svåra att upptäcka, insikter som blir viktiga när man kartlägger och vidtar åtgärder mot smittspridning, säger Kristofer Ågren, chef för Data Insights på Telia.

Folkhälsomyndigheten uppger i ett pressmeddelande att avsikten är att använda informationen för att studera hur rörelser i befolkningen kopplas till spridningen av covid-19 i Sverige.

"Uppgifterna kan också användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder, och för att utvärdera effekten av redan vidtagna åtgärder, som rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika onödiga resor", skriver myndigheten.

Läs mer: Ny Googlesajt ska visa om människor tar social distansering på allvar