Den nya applikationen ska hjälpa Region Stockholm att digitalisera handläggning av ansökningar. Enligt Flowfactory har utvecklingen skett på bara åtta veckor.

På Region Stockholm hanterar man bland annat ansökningar om medel till olika ideella organisationer som bidrar till att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

Att administrera alla ansökningshandlingar är ett enormt tidskrävande arbete, och det är där Flowfactory kommer in i bilden, genom att integrera Region Stockholms diarieföringssystem och regionens katalog för användar- och organisationsuppgifter.

– Våra handläggare var tvungna att hantera väldigt många ansökningar vilket skapade en ohållbar arbetsbelastning och frustration som i slutändan orsakade arbetsmiljöproblem. Vi behövde snabbt minska administrationen och samtidigt öka kvalitet och hastighet genom hela ansökningsprocessen, för att ytterst skapa största nytta för medborgarna, säger Ruth Laporte Castro, digital chef inom Region Stockholm.

– Med traditionella metoder kan ett sådant här utvecklingsprojekt ta många månader, om inte år, i stora organisationer. Nu har vi gjort det på åtta veckor. Det känns otroligt kul att kunna visa vad denna typ av teknik tillsammans med vår användarnära arbetsmetod kan bidra till, säger Johan Häggqvist, ansvarig för kundnöjdhet på Flowfactory.

Läs också: Supersnabba ändringar största fördelen med low-code