Storbritannien, Irland, Danmark och Sverige, med justitieminister Thomas Bodström i spetsen, ligger bakom det nya datalagringsförslaget. Tanken är att ställa betydligt högre krav än tidigare på operatörerna att lagra uppgifter som ska användas i kampen mot olika former av brottslighet.

Men enligt Tele2:s egna uträkningar är reglerna inte praktiskt genomförbara. Till exempel skulle ett telefonsamtal via Skype till skillnad från vanliga traditionella telefonsamtal som generar två transaktioner skapa 400 000–450 000 transaktioner.

Tre problem
Enligt Tele2 finns tre stora, och i stort sett olösbara, problem med de nya lagringskraven.

För det första går det aldrig att få ut all den information från nätet som polisen vill ha tag i. För det andra gäller att om det ens gick att kopiera så mycket information måste den indexeras så att den blir sökbar, vilket kräver tio gånger mer datahantering.

För det tredje är förhållandet så att om det ändå gick att kopiera all information och göra den sökbar skulle kostnaden för att lagra informationen på servrar bli astronomisk.

– Enbart Aftonbladet har 250 miljoner sidnerladdningar per månad. Så vi skulle kunna börja med att asfaltera hela Gotland för att ställa servrar överallt. Men även om vi köpte allt diskutrymme i världen skulle hårdvaran inte räcka till. I alla fall inte om vi ska ställa upp på de krav polisen vill ha på oss, säger Jan Tjernell, ansvarig för regulatoriska frågor på Tele2.

Bengt Angerfelt, som både jobbar på Säkerhetspolisen och har en samordningsfunktion på Rikskriminalen för brottsrelaterade it-incidenter, ställer sig frågande till Tele2:s uppgifter.

– Jag har inte sett dess uträkningar. Men förslaget till EUs rambeslut i den så kallade trafikdatafrågan avser inte själva innehållet, utan adresseringsuppgifter, det vill säga i huvudsak källa och destination. Så jag kan inte få ihop hur det skulle kunna bli tal om så stora informationsmängder, säger han.

Innehållet ska inte lagras
Julia Mikaelsson, departementssekreterare på justitiedepartementet, är direkt involverad i arbetet med att ta fram EUs nya datalagringsregler.

– Jag kan inte säga att Tele2 har fel i sina uträkningar eftersom jag inte har sett dem. Men förslaget handlar inte om lagring av själva innehållet, utan mer lagring av kommunikationen i sig. Dessutom gäller det att komma ihåg att lagringstekniken hela tiden utvecklas och den lär vara betydligt mer avancerad runt 2008, 2009 än den är i dag, säger hon.

Justitiedepartement träffar Tele2 inom kort för att diskutera eventuella konsekvenser av det nya rambeslutet.

Fakta

Det nya EU-rambeslutet kring datalagring är inte klart, men ett utkast gör gällande att detta ska lagras:
Data som kan spåra och identifiera källan till en kommunikation.
Data somkan identifiera vägen och destinationen för en viss kommunikation.
Data som kan identifiera tid, datum och längden på en viss kommunikation.
Data som kan identifiera vilken kommunikationsutrustning som har använts.
Data som kan identifiera platsen där kommunikationen inleds och som spårar kommunikationen hela vägen tills dess att den når avsedd destination.