Auktionen av det för hela 5g-utbyggnadenn centrala 3,5 GHz-bandet har försenats efter ändringar i lagen om elektronisk kommunikation – men nu drar processen igång med en inbjudan till intresserade mobiloperatörer.

Post- och Telestyrelsen, PTS, uppger att de med tilldelningen vill stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och skapa en plattform för den kommande 5G-utbyggnaden. 3,5 GHz-bandet är det som EU pekat ut som pionjärband för 5g-utbyggnaden, men båda de här banden är lämpliga för mobila bredbandsnät med hög kapacitet. Däremot har banden relativt kort räckvidd och lämpar sig inte för utbyggnad av tjänster med stor yttäckning.

Mobiloperatörernas ansökan ska lämnas in till myndigheten senast den 30 juni.

I inbjudan ger PTS en del andra detaljer om auktionen som syftar till ”att bidra till en fortsatt god konkurrenssituation”:

I 3,5 GHz-auktionen finns möjlighet för tre aktörer att förvärva minst 80 MHz. Om fler än tre aktörer efterfrågar frekvenser i 3,5 GHz-bandet finns möjlighet för en eller flera aktörer som lagt bud men inte vunnit tillstånd där att i begränsad konkurrens lägga bud på 80 MHz i 2,3 GHz-bandet, uppger PTS.

3,5 GHz-bandet omfattar totalt 320 MHz (maximalt 15 nationella tillstånd), medan 2,3 GHz-bandet omfattar 80 MHz (maximalt 8 nationella tillstånd).

Auktionen ska genomföras som en klockauktion, i flera budrundor, över internet.
Lägsta bud i tilldelningen för 3,5 GHz-banden är 1,5 miljarder (100 miljoner per tillstånd om 20 MHz) och för 2,3 GHz-bandet 160 miljoner (20 miljoner per tillstånd om 10 MHz).

Vad gäller de omdiskuterade säkerhetsfrågorna kopplat till 5g-utbyggnaden uppger PTS att "en förhandsprövning av sökande kommer att ske i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inför auktionerna".

PTS fortsätter: "Enligt tillståndsvillkoren ska tillståndshavaren även vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att radioanvändningen enligt tillståndet inte orsakar skada för Sveriges säkerhet".

Läs mer: Storbritannien portade Huawei – då får Ericsson bygga 5g-nät åt BT