Situationen vi alla lever och arbetar inom idag utgör en ny risk för de anställdas mentala hälsa och välbefinnande i företag av alla slag. Viktiga insatser framöver måste nu fokusera på att söka skydda sina anställda från utbrändhet under de kommande månaderna, och lösningar för detta ligger bortom virtuella happy hours och roliga videokonferensfilter. Vad anställda verkligen behöver nu är förtroende.

Med nya uppmaningar till isolering medan vi arbetar suddas tidigare tydliga gränser mellan arbete och föräldraskap ut. Detta i sin tur påverkar mångas mentala välbefinnande och vi närmar oss då risken för utbrändhet. Nu mer än någonsin måste ledare stärka sina anställda med förtroende: förtroende för att hantera sin egen tid, förtroende för att hantera sin ultimata produktion och förtroende för att använda rätt verktyg som fungerar för dem.

Risken för utmattning i nutiden

Över hela Norden har kunskapsarbetare anpassat sig till det nya normala, det vill säga ”distribuerat arbete”. Det som en gång betraktades som en förmån, att en dag i veckan ges möjligheten att arbeta hemifrån, känns i vår nuvarande verklighet väldigt långt bort från begreppet förmån. Vi balanserar nu detta nya sätt att arbeta med kraven på barnomsorg och andra dagliga uppgifter vilka inte längre är så enkla eller praktiska som de en gång var. Samtidigt får den känslomässiga effekten av den nuvarande pandemin sitt utlopp av att vi tar upp mer information än någonsin med nya digitala hjälpmedel.

Givetvis har de verktyg som vi tidigare hittat användbara blivit viktiga livslinjer för att hålla kontakten med kollegor och få saker gjorda. Men samtidigt träffas vi idag med en till synes oändlig våg av meddelanden och varningar, och timmarna mellan arbete och liv har börjat suddas ut. Som ett resultat befinner vi oss i vår högsta kapacitet och jonglerar ett oändligt informationsflöde från olika, och ibland för oss nya, verktyg i våra olika hemsituationer. Detta bygger också ett behov av att söka framstå som mer ”online” än någonsin, och plötsligt står vi inför en situation som är helt utmattande.

Stärk anställda med förtroende och autonomi

I Sverige har vi länge tagit ämnet utbrändhet på allvar. Vi erkänner utbrändhet som en legitim medicinsk diagnos och en giltig anledning att ta ledigt från sitt arbete. Antalet personer som diagnostiserats med kroniska stressrelaterade sjukdomar, inklusive vad som kallas klinisk utbrändhet, har dock ökat snabbt under de senaste åren. Enligt Försäkringskassan var denna kategori av sjukdomar den vanligaste orsaken till att svenskar var utan arbete 2018 och svarade för mer än 20 procent av sjukersättningen i alla åldersgrupper.

Just nu, men egentligen hela tiden, måste företagsledare komma ihåg att våra medarbetares hälsa och välbefinnande är av största vikt. Vi bör använda nuet för att släppa alla historier om institutionell micromangement. Detta kräver en omvärdering av innebörden av produktivitet och en övergång till att arbeta smartare, inte hårdare. Vi måste gå till ett produktfokuserat arbetssätt – ett som är förankrat i resultat snarare än timmar online, antal möten eller e-postmeddelanden som returneras.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

För att göra detta behöver vi inköp från ledarskapet i toppen i värdet att lita på sina anställda att äga sina egna leveranser. Vi måste fokusera på hårda resultat, på tid som spenderas på en uppgift och sätta tydliga milstolpar som åtföljs av en känsla av frihet för hur en anställd beslutar att ta sig dit.

Som chef kan detta vara svårt att implementera, men jag vill uppmuntra dig till att börja med att se över era metoder för realtidsdelning. Frågan är egentligen: hur möjliggör ni för anställda att automatisera uppgifter där det är möjligt och samtidigt ge er själva möjlighet att bedöma slutresultatet utan att bedöma vägen till just det resultatet? Att använda denna strategi kommer att leda till större kreativitet, högre kvalitet och högre nivåer av motivation och engagemang bland förtroendefyllda anställa.

När vi slutar bedöma den väg som tagits på vägen till ett lysande resultat, måste vi också lita på anställda att använda de verktyg som fungerar bäst för dem. Idag är den genomsnittliga medarbetaren mer medveten om de verktyg som finns tillgängliga för dem i världen utanför arbetet.

När vår nuvarande situation i allt högre grad river hinder mellan hem och arbete ser vi allt fler människor som använder de verktyg de föredrar för både just hem och arbete. Människor vill använda de verktyg som fungerar bäst för dem och det genererar även de bästa resultaten. Det är nu upp till äkta ledarskap att möjliggöra detta.

Chris SanderNordenchef på Dropbox

Läs också: ”Digitala infrastrukturen måste vara en del av samhällets krisberedskap”