Idag meddelar Digital Inns styrelse att man har beslutat att lämna in en konkursansökan till Stockholms Tingsrätt för de båda bolagen Digital Inn Holding AB och Digital Inn AB.

För ungefär två veckor sedan framkom det efter borgenärssammanträdet i Stockholms tingsrätt att möjligheten till att hitta en framtida lönsam verksamhet var små. Inte minst efter att bolagets största fordringsägare Ingram Micro, men även andra verksamheter med stora fordringar som till exempel Skatteverket meddelat att man inte ställde sig bakom en fortsatt rekonstruktion.

Ingen hyra betald sedan juni

Detsamma gäller Digital Inns hyresvärdar i Stockholm, där den ena, BRF Vargen, också har lämnat in en konkursansökan mot Digital Inn, då man uppger att man inte har fått någon hyresbetalning sedan juni 2019.

Digital Inn har visserligen överklagat tingsrättens beslut till Svea Hovrätt, men har till slut landat i att det istället blir en konkursansökan. Detta eftersom man gör bedömningen att det tar för lång tid innan detta överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket även skulle riskera att försvåra situationen ytterligare.

”Konkurs är den enda vägen”

“Mot bakgrund av de omständigheter som föreligger, där verksamheten i Digital Inn sedan en tid står stilla och där coronavirusets effekter omöjliggör normal drift, bedömer styrelsen att konkurs nu tyvärr är den enda vägen”, skriver ägarna Ambia i ett pressmeddelande och konstaterar dessutom att Ingram Micros leveransstopp har försvårat ytterligare.

– Det har hela tiden varit vår avsikt att försöka rädda Digital Inn men problemen har visat sig vara för stora efter att vi väl tagit över bolaget. Det finns fortfarande en viss möjlighet att starta en ny verksamhet med samma inriktning, vilket vi kommer att se över nu när det visar sig att det inte heller går att genomföra en rekonstruktion av bolaget, säger Ambia Tradings vd Marcus Andersson om situationen.

Läs också: Så stora är Digital Inns skulder – Ingram Micro hårdast drabbat