Mobilappar för så kallad kontaktspårning kan vara ett värdefullt verktyg för myndigheterna för att spåra hur coronaviruset sprider sig. Dessa appar använder sig av bluetooth för att registrera vilka andra mobiler (och därmed människor) de varit i närheten av. Myndigheterna kan då se hur smittan sprider sig, och kan även varna medborgare som varit nära smittade personer.

Men dessa appar är förstås även ett integritetsproblem, eller de kan vara det beroende på hur systemet utformats. I ett försök att hjälpa världens myndigheter att mäta och följa coronaspridningen har teknikjättarna Apple och Google börjat utveckla en gemensam app för kontaktspårning med hjälp av bluetooth. Men även franska staten är inne på samma spår och tar nu i all hast fram en app för kontaktspårning som är planerad att släppas den 11 maj.

Stöter på patrull

Det föreligger dock en fundamental teknisk skillnad mellan dessa bägge appar – Apple och Googles app är designad med en decentraliserad modell där data om användarna stannar på användarnas mobiler, medan den franska statens app är tänkt att skicka alla data till en central server. Den senare modellen stöter dock på patrull med Apple-mobilernas sätt att hantera bluetooth.

I en Iphone körs aldrig bluetooth i bakgrunden för appar som samlar in och skickar data till externa tjänster, vilket är precis vad som krävs för att den franska statens app ska fungera som tänkt. Istället för att byta spår till en mer integritetsvänlig decentraliserad modell, har franska staten istället bett Apple att ändra grundinställningen i Iphone så att Bluetooth alltid är på i bakgrunden.

Den franske digitaliseringsministern Cedric O (han heter faktiskt så) säger till Bloomberg att ”vi ber Apple att lyfta bort detta hinder så att vi kan utveckla en oberoende europeisk app som är bunden till vårt sjukvårdssystem”.

Apple verkar inte vilja lyssna på det örat utan hänvisar till den app de utvecklar tillsammans med Google. Den franska statens modell får också kritik från bland andra den amerikanska civilrättsliga organisationen ACLU vars rådgivare Jennifer Stisa Granick skriver i en bloggpost att ”vissa av dessa system kan verkligen göra nytta för folkhälsan, men de kan också utgöra en stor risk för vår integritet, civila rättigheter och friheter.

Läs också:
Apple och Google slår sig ihop – ska spåra coronasmittan
Apples och Googles coronasatsning är dödsdömd – tyvärr