Telekom är en av få branscher som upplevt ett uppsving på vissa tjänster under de senaste månaderna, som en följd av allt distansarbete. Samtidigt pågår 5g-utrullningarna i världen.

Vd Börje Ekholm säger i en kommentar till dagens delårsrapport att han förväntar sig att ”vår bransch är uthållig under pandemin”, men han tillägger också att det finns en osäkerhet på kort sikt beträffande försäljningsvolymer på grund av covid-19 och den makroekonomiska situationen.

– Ericsson levererade ett stabilt resultat under första kvartalet, med begränsad påverkan från covid-19-pandemin. En viktig indikator på genomförandet av vår strategi är förbättringen i bruttomarginal. Bruttomarginalen för första kvartalet ökade till 40,4 procent (38,5 procent) jämfört med samma kvartal föregående år, driven av förbättringar inom alla segment.

Rörelseresultatet för första kvartalet var 4,3 miljarder kronor, vilket var 12 procent lägre än motsvarande period förra året, men bättre än förväntningarna.

Försäljningen ökade med två procent till 49,8 miljarder kronor.

I rapporten uppger Börje Ekholm vidare att Ericsson tagit flera kontrakt bland ledande operatörer inom 5g-kärnnät och att dessa förväntas börja generera betydande intäkter från 2021. Ekholm tillägger dock:

– Den nuvarande globala osäkerheten kräver en ödmjuk attityd till att förutse den närmaste framtiden. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är troligt att andra kvartalet blir en aning mer dämpat än normalt beroende på tidpunkterna för påverkan från strategiska kontrakt och den osäkerhet som följer av covid-19.

Läs mer: Storbritannien portade Huawei – då får Ericsson bygga 5g-nät åt BT