Ända sedan starten har Googles populära översättningsverktyg haft problem med att tolka grammatiska genus korrekt, något som bland annat har lett till att läkare alltid tolkas som en man och att sjuksköterska alltid tolkas som en kvinna.

Nu låter Google meddela att man har filat på sina algoritmer, vilket har lett till mindre fördomsfulla översättningar. Till exempel får den som vill översätta frasen ”My friend is a doctor” till spanska nu upp två förslag, förutom ”Mi amigo es doctor” även ”Mi amiga es doctora”.

I korthet går den nya lösningen ut på att först skapa en generell översättning och därefter skapa en alternativ översättning för olika grammatiska genus. Som jämförelse gick den gamla metoden ut på att först upptäcka genus-neutrala förfrågningar och sedan skapa genus-specifika översättningar.

Förutom vid översättningar från engelska till spanska används de nya algoritmerna även vid översättningar från finska, ungerska, persiska och turkiska till engelska. Tanken är att de ska användas för fler språk så småningom.

Vill du veta mer om förändringarna kan du besöka Google AI Blog.

Läs även: Googles AI slutar göra skillnad på man och kvinna