Den pågående coronapandemin kommer accelerera företagens fokus på digitalisering och automatisering – idag områden där USA och Kina helt dominerar forskning och utveckling. Bolag som Microsoft, Amazon, Google, Alibaba med flera sitter på resurser som vida överstiger de flesta länders.

Därför måste EU kraftsamla och tillsammans med sina ledande verkstadsindustrier skapa en egen offensiv AI-strategi.

Det förslag som kommissionen har tagit fram koncentrerar sig enbart på riskerna, istället för möjligheterna. EU intar här en försvarsställning och fokuserar enligt vår mening alltför mycket på konsumentapplikationer.

Vi vill inte på något sätt förminska riskerna med AI-teknik inom till exempel ansiktsigenkänning, men fruktan och ångest kan inte vara grunden för Europas och Sveriges AI-strategi.

Endast stora och etablerade bolag kommer ha råd och möjlighet att följa kommissionens förslagna analoga skyddsmur av regelverk och lagstiftning. En ”vänta och se”-attityd riskerar dessutom att slå undan benen för många ”deep-tech”-bolag som startats i Europa under de senaste åren.

EU måste tänka om. Vi måste se och förstå potentialen med AI.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Kontrollen över och hanteringen av data från maskiner och komponenter kommer vara avgörande för tillverkningsindustrins konkurrenskraft. Datan är varan och tjänsten; AI är den tillämpade matematiken som möjliggör och skapar dess värde.

Europa och Sverige kan inte konkurrera med lågt pris, utan istället med högt kunskapsinnehåll och kvalitet. Företagens etablerade sälj- och distributionskanaler ger bolagen en konkurrensfördel att snabbt nå ut till kunderna med nästa generations AI-produkter.

Serviceingenjörer och personal med domänkunskaper kan kraftigt minska sitt resande och istället avgränsa eller avhjälpa fel i maskiner genom en avancerad analys på distans. Verkstadsindustrin måste därför ges stöd att snabbt införa AI i sina produkt- och servicekedjor. Samtidigt måste industrins kompetens inom maskinteknik och processer kompletteras med datavetenskap och ges plats högt upp i företagsledningar och styrelser.

Genom att kombinera de framtida 5G-näten med ”edge analytics” kan industrin direkt kontrollera och förädla data från sina maskiner ute i produktionen. All data behöver heller inte aggregeras i gigantiska moln, kontrollerade av några få tech-jättar. Att maskinerna blir smartare behöver inte nödvändigtvis betyda att de är ständigt uppkopplade. Tvärtom.

Det är just nu i dessa kristider som vi måste skynda på omställningen till en helt ny struktur i den europeiska verkstadsindustrin, för att påtagligt stärka konkurrenskraften. Det är här EU:s AI-strategi och resurser bör fokuseras. Efter mycket snack om AI är det nu dags för: Verkstad!

Jan Nilsson vd och medgrundare av Stream Analyze Sweden

Tore Risch, cto och medgrundare av Stream Analyze Sweden