Computer Sweden har rapporterat att Folkhälsomyndigheten skall ta hjälp av mobildata från Telia för att analysera hur människor har rört sig i Sverige i samband med coronavirusets spridning i landet. Det Telia gör är att använda en befintlig tjänst, som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata, utifrån Folkhälsomyndighetens behov. På så sätt ska man kunna se beteenden och rörelsebehov i samhället, som resmönster och hur vi förflyttar oss. Det är säkert en god tanke, men vi får inte glömma bort de medborgerliga rättigheterna.

Det är givetvis lockande att använda data för att bekämpa viruset. Sverige har varit ett av de mest öppna länderna under coronakrisen. Låt oss hoppas att vi har samma inställning till data. Det är lätt hänt att regeringar, särskilt godhjärtade sådana, ser stora möjligheter med den här typen av datainsamling och gärna vill fortsätta använda den för andra ändamål. Den typen av ändamålsglidning har vi sett inom en stor mängd områden tidigare, särskilt relaterat till olika it-relaterad reglering. Argument som att något är viktigt för folkhälsan, eller barnen, kan vara hållbara under en viss tidsperiod, men det är viktigt att den här typen av dataanvändning inte blir permanent.

Viktigt hålla huvudet kallt

Vi har ett stort intresse av att pandemier bekämpas, men det är särskilt viktigt dessa dagar att hålla huvudet kallt och inte samtidigt tappa grundläggande rättigheter. I de fall rättigheter, såsom personlig integritet, tillfälligt behöver stryka på foten för att bekämpa viruset, kan det vara en rimlig avvägning, men det får inte glömmas bort att det är just en temporär reglering. Teleoperatörerna har genom sin förening GSMA publicerat riktlinjer för hur de skall samarbeta med regeringar samtidigt som de bibehåller och skyddar kundernas personliga integritet. Det är bra och viktigt.

DN Debatt den 11 april ställde digitaliseringsforskarna Jonas Andersson Schwarz, Claire Ingram Bogusz och Stefan Larsson frågan hur man bäst kan ”bekämpa en pandemi utan att för den skull riskera oproportionerligt mycket av de grundläggande värderingar och rättigheter som vårt samhälle vilar på?”

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

För att tillse att medborgarnas personliga integritet bibehålls skulle det vara önskvärt att riksdagen tillsätter en särskild tillsynsperson för detta – hörde jag ombudsman? – under den här perioden. Den personen skall ha i uppdrag att dels övervaka regeringens och Folkhälsomyndighetens arbete i detta avseende, dels tillse att det får ett slutdatum. Lämpligen hittar man någon sakkunnig på Datainspektionen eller inom akademien som kan städslas för ändamålet. Professor Mårten Schultz har föreslagit någonting liknande för konstitutionella frågor.

Besluten tas snabbt

Det kan tyckas som vi redan har befintliga kontrollfunktioner för allt detta, men just nu tas beslut väldigt snabbt och regeringen har dessutom fått utökade befogenheter genom en särskild krislag. Särskilda tider kräver särskilda åtgärder, men då måste vi även tillse att vi förfogar över kontrollfunktioner som bevakar medborgerliga rättigheter i samma hastighet.

GSMA skriver i sina riktlinjer att teleoperatörerna endast skall samarbeta med regeringar om dessa tydligt kan beskriva syftet med att samla in metadata och aggregerad icke-identifierbar data samt att den inte får användas för annat än att bekämpa Covid-19. Dessa krav bör även vi som medborgare, genom riksdagen, ställa på datainsamlingen och dataanvändningen.

Låt oss döda virus, inte medborgerliga rättigheter.

Mikael Pawlo, vd på Red Flag