I takt med effektiviseringskraven i offentlig sektor lyfts möjligheterna med AI fram. Samtidigt är kunskapen om vad AI är och kan användas till alldeles för låg ute bland politiker, chefer och ledare i kommuner och regioner och myndigheter. Det anser Sveriges Kommuner och Regioner, AI Innovation of Sweden och konsultföretaget Governo som därför tagit fram en utbildning med målet att nå minst 800 av dem till år 2021.

– Behovet av ökade kunskaper inom artificiell intelligens är stort. Det gäller inte minst inom offentlig sektor där AI ingår i många av lösningarna på de utmaningar man står inför, säger Louise Callenberg, chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på SKR i en kommentar.

Ska bli bättre kravställare

Ett av de uttalade syftena med kursen är att de offentliga aktörerna ska bli bättre kravställare eftersom de flesta lösningar inte utvecklas internt.

Utbildningen är på två dagar där den första består av självstudier och den andra av en workshop som båda kan genomföras digitalt även om workshopen på sikt är tänkt att erbjudas även fysiskt på olika ställen i Sverige.

I självstudiedelen ingår sådant som vad AI är för något, hur olika lösningar fungerar och vad AI kan användas till i offentlig sektor, hur det hänger ihop med digitaliseringen och hur det är beroende av tillgängliga data. Men även tekniska vägval och etiska och juridiska vägval tas upp.

Läs också:
De vill hjälpa folk att byta jobb under krisen
Permitterad från jobbet? Stärk din kompetens med en högskolekurs