Det må vara tuffa tider just nu, men det svenska telekombolaget Sinch fortsätter att storsatsa. Så sent som i mars gjorde bolaget ett miljardförvärv i Brasilien. Nu gör man ett ännu större förvärv i Tyskland.

Den här gången är det SAP Digital Interconnect, SDI, som är en affärsdivision inom SAP, som man lägger vantarna på. Prislappen landar på 225 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 2,4 miljarder kronor.

SDI, som jobbar med mjukvara för kontaktcenter, har ingen personal i Sverige, men däremot i Finland, där 77 medarbetare i SAP Labs Finland och SAP Merlin kommer att påverkas av affären. De finska verksamheterna fokuserar på utveckling, försäljning och tjänster kring kontaktcentermjukvara och carrier-tjänster för operatörer. Den mest kända svenska kunden som använder SAP:s kontaktcenterlösning är 1177.

Totalt erbjuder SDI sina molnbaserade kommunikationstjänster till mer än 1 500 företagskunder i hela världen, och där ingår enligt bolaget stora teknikföretag, banker, betaltjänstbolag, retailbolag och mobiloperatörer.

– Sinch och SAP ser båda hur molntjänster skapar effektivare affärsprocesser och en mycket bättre kundupplevelse. När SDI nu blir en del av Sinch får vi ytterligare resurser att verkligen förändra hur företag kommunicerar med sina kunder, i hela världen, säger Sinchs vd Oscar Werner, vd Sinch.

Att satsa så stort i en osäker marknad förklarar Sinch med att bolagets strategi går ut på att växa både organiskt och genom förvärv. Man betonar också att man har ett långsiktigt fokus på lönsamhet, men att “kassaflöde skapar förutsättningar att realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska utsikterna är ofördelaktiga”.

SDI består av tre segment. Det första är Programmable Communications, som riktar sig mot företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för kunderinteraktion genom sms, pushnotiser, epost, Whatsapp, Wechat och Viber. Under 2019 hanterade SDI 18 miljarder företagsmeddelanden. Det andra segmentet är Carrier Messaging, som omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer. Under 2019 hanterade SDI mer än 292 miljarder p2p-meddelanden åt sina operatörskunder. Och det tredje segmentet är Enterprise Solutions, som innehåller produkter för kundtjänst och molnbaserade contact center-lösningar samt tjänster för att hantera informationsgivning i krissituationer.

– SAP Digital Interconnect är ledande inom sitt område med lönsam tillväxt och en förmåga att nå 99 procent av världens mobilabonnenter. Sinch är perfekt positionerat för att ta till vara på den tillväxtpotential vi ser i verksamheten. Med sin innovationsförmåga och investeringar inom molnbaserade kommunikationstjänster är Sinch mycket väl lämpade som nya ägare till SDI, säger Thomas Saueressig, ansvarig för produktutveckling i SAP SE:s ledningsgrupp.

Läs också: Sinch gör miljardförvärv i Brasilien