Stora delar av samhället har under kort tid arbetat för att ställa om till att bli mer digitalt. Detta för att möjliggöra för människor att hålla avstånd från varandra, med anledning av coronaviruset. Skolverket berättade att skolväsendet har digitaliserats mer på dryga veckan än de lyckades göra på fem år. Att rekommendationerna följs i så stor utsträckning gör att Sverige har kunnat hålla restriktionerna på en relativt låg nivå.

I ett samhälle där digitalisering blir mer samhällskritiskt väljer Jordbruksverket att stoppa utbetalningarna av bredbandsstöd för resten av året. Det är helt verklighetsfrånvänt och beslutet borde hävas omedelbart. Det är uppenbart att beslutsfattarna inte har förstått värdet av stödet.

Under coronavirusets spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten de som kan jobba hemifrån att göra det, för att på så sätt skona samhället från överdriven exponering och sakta ner spridningen av viruset. Idag kan vi se kraften i att många kan fortsätta vara produktiva, genomföra sina uppgifter, delta i tele- och videomöten och se till att många av samhällets viktiga hjul fortsätter snurrar, tack vare digitaliseringen. Att arbete i så stor utsträckning kan ske hemifrån gör att vi minskar resandet och därmed ökar hållbarheten både för sjukvården och Sveriges ekonomi.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vårt samhälle gick redan innan pandemin mot att bli mer digitalt. Vi ser hur funktioner som banker och postlådor, som tidigare var helt fysiska, idag till största del är digitala. Även arbete, utbildning, att förnya recept på medicin och sjukvårdsbesök kan nu i större utsträckning ske digitalt. I slutändan handlar det om samhällskritiska funktioner som inte bara ökar livskvalitén, utan också är livsviktiga.

Jordbruksverket meddelade att de har fått in så många ansökningar för miljöersättningar och prioriterar dessa före andra stöd. Det är viktigt att förtydliga att dessa miljöersättningar trots namnet inte är någon klimatersättning. Det är en markersättning som kan ansökas av de som äger och förvaltar till exempel betesmark. Jordbruksverkets pekar på att deras beslut att prioritera dessa ersättningar före bredbandsutbyggnad, utbyggnad av grön energiproduktion och en lång lista med andra viktiga åtgärder lutar sig mot regeringens miljömål och målen i livsmedlemsstrategin, vilket syftar till ett av målen som ingår i Agenda 2030. Därmed offras en av de största jämlikhetsfrågorna, att även landsbygden ska ha tillgång till bredband. Till Agenda 2030 har regeringen satt en omfattande strategi och handlingsplan. Där finns ett mål om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 megabit per sekund till år 2025.

Ungefär två miljoner svenskar saknar idag tillgång till fiberuppkoppling. Enligt Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2019 saknar 16 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband som medger överföringshastigheter om minst 100 megabit per sekund. Städerna är bättre uppkopplade än landsbygden. Med Jordbruksverkets indrag av detta stöd minskar sannolikheten att målet uppnås.

När digitaliseringen i samhället ökar blir också tillgång till internet och bredband en jämlikhetsfråga. Det är en utveckling som måste ske för alla medborgare, oavsett teknisk kunskap och utbildning, och det måste ske geografiskt för hela Sverige.

Bredband finns idag inte tillgängligt i hela Sverige och leverantörer har svårt att finanserna arbete som sker på glesbygden utan statliga stöd. Därför har regeringen arbetat med att ta fram en bredbandsstrategi med medfinansiering av bredbandsutbyggnad. Om vi på riktigt vill att hela landet ska leva kan inte en sådan viktig satsning som denna få stanna av.

Vi måste tänka på vilket samhälle vi vill se efter Corona. Många oroas för att det kommer att bli hög arbetslöshet och ökad ojämlikhet. Vi Socialdemokrater kommer arbeta för att ingen lämnas utanför, att hela landet får leva och tillsammans ska vi bygga ett starkare samhälle.

Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition, Nacka

Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande, Berg

Jonas Andersson (S), kommunalråd i opposition, Ragunda

Susanne Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Strömsund

Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande, Norsjö