På den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, som har sitt huvudkontor i Solna, jobbar man med att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning. Geografiska data, det vill säga information som är kopplad till en viss ort eller annat område, är avgörande för att man ska kunna följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.

På Sweco har man sedan 2019 haft uppdraget att visualisera, strukturera och automatisera överföringen av inrapporterade sjukdomsdata i EU-myndighetens system. I och med utbrottet av covid-19 har Swecos uppdrag utökats.

– Vi jobbar nu dubbelt upp för ECDC med automatisering av alla dataflöden för all smitta, inklusive covid-19, berättar Jonas Bengtsson, dataanalytiker och expert på geografiska informationssystem på Sweco.

Delar av de dataflöden som samlats in presenteras på ECDC:s webb, så att man kan följa utvecklingen i kartor eller tabeller. Samma data används också av dataanalytiker i andra organisationer, som till exempel WHO. I Sverige har Sweco cirka 250 experter som jobbar med geografisk it.

– Tillsammans skapar och dokumenterar vi en tydlig och konsekvent struktur för alla flöden av sjukdomsdata. Det är ett stort arbete som inte syns utifrån, men som är avgörande för att dessa dataflöden ska fortsätta vara tillgängliga för dataanalytiker från olika organisationer och för ECDC själva, säger Jonas Bengtsson.

Läs också: Kritiskt läge för många startups – här är branscherna som lider mest