Den digitala mognaden i offentlig sektor ökar. Det är slutsatsen i den årliga statusrapport kring digitaliseringen på myndigheter och i kommuner som forskningskonsortiet Digital Förvaltning med koppling till Göteborgs universitet gjort.

En av forskarna bakom rapporten, docent Johan Magnusson, konstaterar att det innebär att offentlig sektor arbetat målinriktat med att ta kontroll över olika digitala projekt sedan förra årets mätning.

− Därmed har de också skapat förutsättningar för att öka nyttan med digitaliseringen vilket är särskilt viktigt i tider av omställning på grund av covid-19, säger han i en kommentar.

Framstegen är störst ute i kommunerna men det är stora skillnader mellan olika förvaltningar. Mest mogna är serviceförvaltningar och förvaltningar för samhällsbyggnad medan utbildnings- och socialförvaltningar ligger sämre till.

Framförallt digital förmåga som ökar

I forskarnas modell ger digital förmåga och digitalt arv tillsammans ett mått på digital mognad. Och det är framför allt den digitala förmågan som ökar även om arbetet med det digitala arvet också gått framåt.

Enligt rapporten ligger det digitala arvet just nu i brytpunkten mellan att vara möjliggörare för digitalisering eller begränsa den. Speciellt utmanande är den tekniska aspekten av arvet och det krävs därför att underliggande infrastrukturer moderniseras innan det kan ta fart på allvar.

I rapporten lyfts ett antal rekommendationer som utgångspunkt för att öka digitaliseringstakten. Det handlar bland annat om att inventera och analysera brister i existerande styrning, identifiera sådant i det digitala arvet som begränsar att nyttan tas hem vid digitala initiativ, se till att ha en bra balans mellan initiativ riktade mot digital förmåga respektive digitalt arv och också en balans mellan innovationsinitiativ och effektiviseringsinitiativ.

– Svensk offentlig sektor saknar fortfarande förutsättningar för det som krävs för att leva upp till regeringens högt ställda mål om att bli bäst i världen på att dra nyttan ur digitaliseringen. Men utvecklingen är lovande och vi har tagit ett steg i rätt riktning, säger Johan Magnusson.

Läs också:
Forskare: Kommuner förstår inte digitalisering – använder inte sin investeringsbudget
Svårt för kommuner att jobba agilt – ”finns en liten kultur av rädsla”