I dag kan inte domstolar kommunicera digitalt fullt ut – processrättsliga formkrav sätter hinder i vägen. Men det ska det bli ändring på om regeringen får som den vill.

I en lagrådsremiss föreslås lagändringar som ska göra digital kommunikation i domstolsprocesser möjlig och även underlätta för det. Exempelvis ska en stämningsansökan i ett tvistemål kunna göras digitalt och skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

Domstolsärenden ska också kunna inledas digitalt genom exempelvis e-post.

I lagrådsremissen föreslås också att krav på att tillhandahålla papperskopior tas bort och att det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler kring bekräftelse av handlingar och vilken dag de kommit in.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i januari 2021.

Läs också:
Bort med penna och papper – nu bötfäller Polisen i mobilen
Snart färdigfaxat – Ygeman vill se bättre infoutbyte mellan myndigheter