Med ett rekordstort antal unga förstagångsväljare antas partiernas hemsidor bli en viktig informationskanal inför valet.

Men det räcker inte att sidorna bara finns där, de måste vara användbara också. En genomgång som webbbyrån Creuna gjorde förra veckan visar att riksdagspartiernas hemsidor varierar kraftigt på just den punkten.

Högst upp på listan, och således bäst ur användarsynpunkt är kristdemokraterna. I botten på listan finns moderaterna. Att resultaten varierar så kraftigt är inte förvånande menar Ingrid Höög, marknadsansvarig på Creuna.

– Nej, vi vet av erfarenhet att det finns många olika sätt att strukturera informationen på sina sidor och bygga menyer, och när vi gör en sådan här undersökning märker vi att användarvänlighet på nätet fortfarande är en ung bransch där mycket går att förbättra.

En jämförelse mellan de politiska blocken ger att den borgerliga alliansen leder med ett genomsnitt på 6,5 poäng jämfört med vänsterblockets 5,0 poäng.

Undersökningen tittar också på hemsidornas tillgänglighet utifrån en teknisk synvinkel där bland annat teckenkodning och html-validering granskas. Här får folkpartiet och centerpartiet bäst omdöme.

Fakta

1. Kristdemokraterna 9 poäng
2. Centerpartiet 8 poäng
3. Socialdemokraterna 7 poäng
4. Folkpartiet 6 poäng
5. Miljöpartiet 4 poäng
6. Vänsterpartiet 4 poäng
7. Moderaterna 3 poäng

Hemsidorna betygsattes från 1-10 där 10 är högsta betyg.