Fyra av tio edtechföretag rapporterar att användningen av deras digitala produkter ökat med över 100 procent sedan gymnasieskolorna stängdes. I vissa segment av digitala läromedel har användningen ökat med 200–500 procent och i något enstaka upp till 1 000 procent enligt en branschbarometer från branschorganisationen Swedish Edtech Industry.

Exakt vilka segment som står för den mer exceptionella ökningen framgår inte av rapporten, men de tjänster som ökat mest är undervisningsnära tjänster och tjänster som underlättar kommunikation.

Har en baksida

Även om den ökade användningen är positiv för edtechbranschen har den också en baksida. I den plötsliga kris som uppkommit har företagen själva stått för kostnaderna för att öka sin kapacitet och support. Det innebär att samtidigt som många av de små eller nystartade företagen nått ut till många så är de osäkra på om de överlever sommaren.

Och många av företagen inom edtechsektorn är små, det framgår av branschbarometern. Den största medlemskategorin i Swedish Edtech omsätter mellan en och fem miljoner kronor per år och en klar majoritet ligger under 15 miljoner kronor per år.

Vädjar till regeringen

För att stötta de edtechföretag som varit med och tagit ansvar för den nödundervisning som kommit till stånd efter skolstängningar men som nu riskerar att slås ut efterlyser Swedish Edtech att regeringen tar särskild hänsyn till dem när de utformar sina stödpaket.

Dessutom efterlyser man erfarenheter från den snabba omställningen under våren. Bland annat vill branschorganisationen att kommunernas köpkraft stärks så att likvärdigheten i förutsättningarna för digital undervisning ökar, se till att lärarna kan utveckla sina digitala erfarenheter samt att skapa en högre krisberedskap inför det kommande läsåret.

Läs också:
Vad funkar i skolan? Nu ska digitala verktyg testas och utvärderas
Svenska AI-startupen som vill revolutionera skolan