Enligt en ny undersökning från Brilliant Future har engagemanget för arbetet inte påverkats av att vi jobbar hemifrån. 86 procent av de som svarat upplever att de har upprätthållit sitt engagemang under den tid som de jobbat på distans. Omkring var tredje svarande uppger att de har svårt att skilja mellan arbete och fritid. Den siffran är på samma nivå som i tidigare undersökningar som gjorts innan hemarbetet infördes.

– Att många organisationer lyckats behålla sitt grundengagemang trots den rådande situationen är imponerade. Avgörande är att man trots distansarbetet upplever att man fortsatt kan bidra till organisationens verksamhet på ett effektivt sätt, säger Sofie Johansson, analytiker på Brilliant Future.

Chefer agerar bra enligt undersökningen

Undersökningen visar också att medarbetarna i stor utsträckning upplever att cheferna inom organisationen agerar på ett bra sätt under krisen. 94 procent uppger att de är positiva till chefernas ledarskap.

– Vi kan med detta dra slutsatsen att chefernas insats är viktig för att bygga engagemanget trots en ny arbetsmiljö på distans och ett nytt läge i organisationen, säger Sofie Johansson.

Undersökningen genomfördes mellan april och maj 2020 på sex olika företag inom bank och finans, handel och bolag inom programmering och utveckling. Undersökningen har utfört mätningar på upplevelsen av engagemang, balans mellan arbete och fritid samt ledarskap, genom energi och tydlighet.

Läs också:
Flera teknikjättar låter anställda jobba hemifrån resten av året
Slacks vd: Microsoft är ”ohälsosamt upptagna av att döda oss”