Kompetenskraven för nätverksproffs ändras snabbt och helt avgörande för att ligga bra till i karriären är att ha ett säkerhetsfokus parat med mjukvarukompetens och förståelse för affären. Det skriver vår amerikanska systersajt Network World som har läst Ciscos årliga trendrapport 2020 Global Networking Trends Report.

Även om den blev klar innan pandemin slog till och förändrade företagens sätt att göra affärer så har covid-19 snarare skyndat på de trender som lyfts fram där – inte minst genom att det ökade hemarbetet satt ytterligare tryck på säkerhet och möjligheten att koppla upp sig hemifrån.

Affärer och teknik knyts allt tätare ihop och för att möta det efterlyser Cisco ett antal nya roller för nätverksproffsen i sin rapport:

Business translator – affärsöversättare. Uppgiften är att kunna översätta behoven hos verksamheten och se till att kraven på säkerhet och regelefterlevnad kan tillämpas och övervakas i hela nätet. En annan uppgift är att se till att nätverket och data från nätverket används för att åstadkomma affärsnytta och innovation. Affärsöversättarens kunskaper om nätverket och api:er ska fungera som ett klister mellan verksamheten och it-landskapet

Network guardian – nätverksvakt. Ska arbeta med att koppla ihop nätverket och säkerhetsarkitekturen. Ska bygga in nätverkets distribuerade intelligens i säkerhetsarkitekturen och säkerhetsarbetet. Det är här nätverk och säkerhet möts, och nätverksvakten finns i navet för det hela – där det kommer in och skjuts ut enorma mängder data som destilleras och där man vidtar åtgärder för att identifiera fel.

Network commander – nätverkskommendör. Nätverkskommendören är den som tar ansvar för automatiserade och orkestrerade processer och metoder och ser till att den kontinuerliga driften och det underliggande nätverket fungerar.

Network orchestrator – nätverksorkestrerare. Översätter affärens behov till nätverkspolicy. Fokuserar på automatisering och policyinriktning mellan nätverk och it-domäner.

Network detective – nätverksdetektiv.  En nätverksdetektiv använder och ställer in nätverkssäkerhetsverktyg som använder avancerad analys och AI för att se till att nätverket levererar det affären vill ha. Detektiven arbetar med styrningsprocesser för it-tjänster för att identifiera nätverksavvikelser och stänga potentiella säkerhetshål. Liksom nätverksvakten använder nätverksdetektiven data proaktivt för att identifiera fel och attacker.

Läs också:
Vi gillar fortfarande jobbet – fast vi jobbar hemifrån
Ny AI-tjänst vänder på rekryteringen – vill komma runt fördomarna