Jag har följt vårdens olika delar i över 15 år och som tjänsteleverantör av cirka 10 procent av Sveriges all vårddokumentation ser jag utvecklingen av vården på nära håll. Det som oroar mig är den ökenstad som nu växer fram bland våra vårdgivare. Nu måste vi våga ta debatten – och framförallt planera – för hur vi kommer i kapp den vård som nu prioriteras bort till förmån för våra covid-19-patienter.

Redan innan dagens krissituation var det tufft inom sjukvården. Sveriges Kommuner och Regioner pratade då om vikten av effektivisering och digitalisering för att kunna möta de utmaningar som fanns i Sverige då. Både ekonomiskt och demografiskt. Som vi alla vet har de senaste månaderna vänt upp och ned på det mesta.

Det jag ser nu är en vårdskuld som växer lavinartat. Jag får tydliga signaler att allt skjuts på framtiden. Det är i princip öde på våra vårdcentraler, i förstalinjens vård, där läkartider avbokas och prover som inte tas. Jo mycket sker digitalt men det täcker inte hela behovet. I den sekundära vården ställer man in operationer och skjuter dessa på en obestämd framtid. Vad händer i nutid med alla dem med hjärt- och kärlsjukdomar som kanske inte söker vård som de egentligen behöver? Eller cancerdiagnoser som dröjer? Det gäller även tidigare prioriterade cancerpatienter som jag personligen fått erfara.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Jag följer även noga hur efterfrågan ser ut i vår egna produktion, och just nu ser vi att förfrågan inom psykiatrin ökar. Världshälsoorganisationen WHO varnar nu för ökad psykisk ohälsa i spåren av coronapandemin, och att det är av högsta vikt att frågan hanteras med hög prioritet. Hur förbereder vi oss på bästa sätt? Ur mitt perspektiv är det bråttom att ställa om – att arbeta smartare med befintliga vårdresurser. Här kan vi arbeta smart tillsammans.

För jag ser även att corona skapar många nya insikter, driver innovation, skapar kreativitet och påskyndar på ett bra sätt. I allt kaos och sorg är detta bra! Vi har under lång tid tillsammans med teknisk och medicinsk personal tagit fram mjukvara och algoritmer för att vårdpersonal inte skall ägna onödig tid på administration och dokumentation . För vårt mål är tydligt och superklart i dessa tider när prioritering sällan varit så viktig; vårdpersonal skall vårda, inte administrera. Aldrig har det varit så påtagligt och viktigt som nu.

Trots att det sker en enorm utveckling inom området är det en form av digitalisering som få pratar om, eller har kunskap om. Min erfarenhet säger att många ledande positioner famlar i vad digitalisering faktiskt innebär i praktiken för en vårdcentral eller ett sjukhus. Nu måste dialogen och kunskapen intensifieras för att skapa en förändring som är bra både för ekonomin, professionen inom vård och framförallt för patienten. För i kriser skapas också möjligheter. Jag bidrar gärna med vår kunskap och kompetens och är beredd att ta ledartröjan i den dialog inom vården som nu måste ske.

Men det som oroar mig främst är att jag inte hör någon planera för hur vi på ett klokt sätt ska jobba i kapp ett redan uppdämt vårdbehov. Det jag vill se är modiga politiker som vågar lyfta blicken och visar ett tydligt ledarskap som sträcker sig längre än till nästa val. Vem vågar driva en förändring som egentligen borde påbörjats för flera år sedan, men som måste ske nu för att klara våra nya förutsättningar efter coronapandemin? Vad kommer det annars få för konsekvenser för samhällsekonomi, vården och för våra medborgare och patienter?

Henric Carlsson, vd på Conscriptor