Tillsammans med Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen (PTS) har Säkerhetspolisen tagit fram två rapporter som en del i ett ”långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet”, som det står i ett pressmeddelande från Säpo.

Syftet med rapporterna är att ge en gemensam bild av cybersäkerheten i Sverige samt ge råd om hur en organisation kan höja säkerheten genom olika konkreta åtgärder. Säpo skriver att ”den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt och det gäller för både myndigheter och företag att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system. Som ett stöd har två rapporter tagits fram i ett samarbete mellan myndigheter med uppgifter som är centrala för att skydda Sverige mot cyberhot”.

Exempel från verkliga incidenter

Den ena rapporten är framtagen för att ge stöd åt analyser och riskbedömningar, exempelvis när företag och organisationer fattar beslut om verksamhetsutveckling, avtal eller investeringar. Denna rapport är en sammanfattande bild av cyberhot och innehåller även exempel från verkliga incidenter.

För dem som behöver råd och rekommendationer om vilka åtgärder organisationen behöver vidta har den andra rapporten tagits fram. I rapporten finns praktiska råd om hur en organisation kan bygga en säkrare it-miljö. Det kan till exempel handla om ett ändrat arbetssätt eller att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Detta samarbete mellan myndigheterna är tänkt att förbereda bildandet av det kommande nationella säkerhetscentret, enligt det förslag som lämnades till regeringen i december förra året.

De bägge rapporterna finns att ladda ned här och här.

Läs också:
Säpo vill tvinga Facebook lämna ut chatt-data
Dobos: ”Därför tror jag inte på polisens hemliga dataavläsning”