De två leverantörer som tilldelats ramavtal i Riksgäldens upphandling gällande tjänster inom säkerhet och totalförsvar, inom avtalsområdet IT-säkerhet, är CAG Engvall Security och PWC.

Det nya ramavtalet gäller från april 2020 och löper initialt under ett år med möjlig förlängning i ytterligare tre ettårsperioder. Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där bland annat informationssäkerhet och it-säkerhet ingår.

För Riksgälden handlar det om att säkerställa konsultstöd för att kunna förstärka arbetet inom områdena krisberedskap och kontinuitetsplanering vid höjd beredskap. Där har Riksgälden en skyldighet att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera kris, förebygga sårbarheter, motstå hot och risker samt att kunna agera under krig.

– I dessa tider är krisberedskap och kontinuitetsplanering högaktuella frågor. Därför känns det extra angeläget att ha fått förtroendet av Riksgälden att bidra inom it- och informationssäkerhetsarbetet framöver. Vår kompetens inom området är omvittnat hög och att vi nu fått tilldelning inom ramavtalet är ett bevis på det. Det är något som vi är extra stolta över, säger Åsa Landén Ericsson, vd på CAG Group.

Läs också: De tar hem statens miljardavtal för pc, mobiler och plattor