Det var i januari 2018 som en man häktades misstänkt för grov smuggling. Vid en husrannsakan togs datorer och mobiltelefoner i beslag. I en av mobilerna fanns en app som endast kunde öppnas med den misstänktes fingeravtryck.

Åklagaren beslutade att den misstänktes fingeravtryck skulle tas med stöd av rättegångsbalken. Om det rör sig om ett brott som har fängelse på straffskalan får detta göras om det behövs för att föra utredningen framåt. Åklagaren beslutade att fingeravtrycket skulle tas direkt på mobilen och två tulltjänstemän verkställde beslutet, rapporterar Dagens Juridik.

Den misstänkte mannen ifrågasatte det lagliga i åklagarens beslut men gick till slut med på att ge sitt fingeravtryck efter att tulltjänstemännen hotat att ta fingeravtrycket med våld. Mannen nekades också att få konsultera sin advokat.

JO har nu granskat ärendet och kommit fram till att åklagarens agerande saknar lagligt stöd. Den paragraf i rättegångsbalken åklagaren lutar sig mot utgör inte lagstöd för åtgärden. Åklagaren kan därför, enligt JO, ”inte undgå kritik”.

Läs också:
Nu ska domstolar kunna mejla – regeringen vill undanröja laghinder
Därför ska du använda Signal för att kryptera dina meddelanden