Kort är det helt dominerande sättet att betala bland äldre svenskar mellan 65 och 89 år precis som i andra åldersgrupper. Så många som 89 procent föredrar att betala med kort visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Betalningshjälpen som drivs av Mastercard i samarbete med Sveriges största banker och SPF Seniorerna i syfte att minska det digitala utanförskapet.

Men samtidigt har den pågående coronakrisen påverkat deras sätt att betala, det uppger lite över hälften.

Mest handlar det om att fler nu börjat använda kontaktlösa betalningar – det vill säga blippar sina kort. 25 procent uppger det. Men fler försöker också handla online så mycket som möjligt och använda sig av Swish. 15 procent uppger att de undviker kontanter.

Samtidigt finns det många som tycker det är svårt att lära sig digitala betallösningar även om skillnaden är stor inom det 24-åriga åldersspannet. Mellan 65 och 69 år tycker bara 15 procent att digitala betallösningar är krångliga medan 38 procent i åldern 85–89 år tycker det.

I huvudsak är det familjen och de anhöriga som lär de äldre hur de nya betalsätten fungerar, det uppger 49 procent. 16 procent lär sig av sin bankkontakt och 15 procent söker informationen på internet.

Undersökningen baseras på 1 025 intervjuer med en svarsfrekvens på 66 procent som genomförts under perioden 29 april–4 maj 2020.

Läs också: Därför är coronaviruset ännu en spik i kontantkistan
Sveriges kontantras sticker ut i EU – ”men det pågår överallt”