Målet för bitcoinprotokollet är att nätverket ska producera ett nytt block var tionde minut. För att hålla produktionstakten reglerar protokollet automatiskt beräkningssvårigheten (mining difficulty) i förhållande till den totala beräkningskapaciteten i nätverket. Regleringen sker varje 2016 block, eller i runda slängar två veckor.

Den 12 maj halverades ersättningen till bitcoingrävare (miners) från 12,5 bitcoin per block till 6,25 bitcoin per block. Detta medförde som väntat att många mindre grävare kopplade ur sin utrustning från nätverket eller gick över till att gräva andra typer av kryptovalutor. De stora grävarna hade redan i mångt och mycket kompenserat för halveringen genom investeringar i mer effektiv utrustning, skriver CoinDesk.

Ökad lönsamhet

Sammantaget gick dock den totala beräkningskapaciteten i nätverket ned strax efter halveringen. Sedan dess har därför protokollet kompenserat bortfallet med två sänkningar av svårighetsgraden med sex procent den 20 maj och nyligen med 9,25 procent. Sänkningarna medför att lönsamheten blir bättre och fler grävare ger sig in i leken eller kopplar in även äldre maskiner.

Parallellt med detta skeppas nu de senaste modellerna av ASIC-utrustning som Antminer S19 och WhatsMiner M30S för fullt, och orderböckerna är fyllda fram till september. Samtidigt fyller monsunen över sydvästra Kina på vattenmagasinen och elpriset i regionen, där mycket av bitcoinbrytningen sker, har fallit till 0,03 dollar per kilowattimme. Ett så lågt elpris gör det lönsamt att koppla in äldre utrustning som Antminer S9.

Högre beräkningskapacitet

En inte alltför vild gissning är därför att svårighetsgraden kommer att öka kommande justering eftersom beräkningskapaciteten nu ökar. Svårighetsgraden utgörs av att bitcoingrävarna försöker hitta ett slumptal som tillsammans med andra indata resulterar i ett hashvärde som måste hamna under ett tröskelvärde. Svårigheten att hitta slumptalet minskar om tröskelvärdet justeras upp (”träffytan” ökar). Detta är kodat i protokollet och sker automatiskt.

Läs också:
Nu växlar bitcoin tidsålder – ersättningen till grävarna halveras
Nya versionen av Bitcoin tar skydd mot centraliserat internet