En anmälan om personuppgiftsincident på Tullverket har fått Datainspektionen att inleda tillsyn. Det handlar om att personal på verket ska ha använt en app på sina mobiler för att ladda upp personuppgifter i en molntjänst.

Vilken app det rör sig om vill Datainspektionen inte gå in på men enligt Max Blidberg som leder granskningen handlar det om en app som laddar upp bilder till molnet.

I och med det har personuppgifter spridits utanför myndigheten.

– Därför inleder vi nu en granskning av Tullverket för att bland annat ta reda på vad som faktiskt hänt och hur Tullverket använder mobiltelefoner i sin brottsbekämpande verksamhet, säger Max Blidberg i en kommentar.

Om appen är sanktionerad av Tullverket eller om personal använt den på eget bevåg är inget som Datainspektionen i dagsläget svarar på – enligt Max Blidberg är det den typen av frågor som man ska titta på i granskningen.

I granskningen kommer Datainspektionen att ställa frågor om vilka interna föreskrifter, handböcker eller andra styrdokument som reglerar personalens användning av mobiltelefoner på Tullverket och också vilka åtgärder som vidtagits för att något liknande inte ska inträffa.

Läs också:
Två år med GDPR – ”i år ska vi rikta in oss på samtycke”
Datainspektionen granskar om kontroversiell AI-teknik används i Sverige