En ny undersökning som finska telekomleverantören Nokia låtit göra bland it-beslutsfattare ger en bild av hur företagen börjat använda sig av 5g-teknik och vad som driver användningen nu i uppstarten.

En tredjedel har börjat använda sig av 5g och är i hög grad nöjda med tjänsterna. Nästan hälften (47 procent) har börjat planera för 5g.

Samtidigt uppger en tredjedel att de bättre vill förstå värdet av 5g innan de börjar utveckla en strategi för att använda det i deras organisation. 65 procent anser sig dock ha koll på tekniken.

Organisationerna anser att video är den mest attraktiva tillämpningen.

Många olika branscher

Undersökningen är gjord bland över 1000 it-beslutsfattare i USA och Storbritannien inom branscher som energi, tillverkningsindustri, offentlig sektor och fordons- och transportbranschen.

Video är ”killer-applikationen” för 5g över olika branscher och bland organisationer i olika storlekar. 83 procent anser att video driver på den här utvecklingen.

48 procent pekar särskilt ut förbättrad videoövervakning som en möjlighet med 5g i det korta tidsperspektivet.

Andra tillämpningar som många har förhoppningar om är fjärrstyrda maskiner (77 procent) och uppkopplade fordon (73 procent). De branscher som har kommit längst när det gäller att sätta sig in i 5g-tekniken är energi och tillverkning.

Josh Aroner, marknadschef på Nokia, säger i en kommentar:

– Vi har genomfört undersökningen för att avmystifiera 5g-hajpen och för att komma till kärnan i vad som får företag att börja använda 5g för sina wan- och lan-applikationer. Den visar också hur tjänsteleverantörerna kan öka sina intäkter genom att erbjuda de tjänster som företagen är beredda att betala för.

– Vi förväntar oss också att det kommer krav i kölvattnet av Covid-19-pandemin som snabbar på 5g-planerna på längre sikt, med fokus på digitalisering, automation och analys – som lämpar sig väldigt bra för distansarbete, fysisk distans och övervakning.

Läs mer: Operatörerna 5g-hetsar. Men när ska tekniken ta oss med storm?