De organisationer som ingår i den upphandling som sammanslutningen Göliska IT har gjort är de sex kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, samt fyra helägda kommunala bolag.

Göliska IT, som fungerar som de sex kommunernas sammanslagna it-avdelning med närmare 65 anställda, letade efter ett modernt standardsystem som ger stöd till automatiserade processer inom redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, internfakturering, anläggningsreskontra, inköp och e-handel, budget och prognos samt utdata och rapporter. Utfallet blev CGI:s produkt Raindance.

– Vårt val föll på Raindance eftersom systemet svarade upp till många av de krav vi efterfrågade, bland annat kraven på ett modernt ekonomisystem som är process- och flödesorienterat, samt att CGI hade det lägsta priset jämfört med sina konkurrenter. Man kan säga att det är tre projekt i ett: dels byta ekonomisystem, dels byta kodsträng och ekonomimodell för att underlätta samarbetet efter införandet och dels att införa e-handel i alla kommuner. CGI och Raindance möter förhoppningsvis våra krav och behov gällande detta på bästa sätt, säger Camilla Verngren, projektledare på Göliska IT.

Per Nauclér, ansvarig för Raindance, uppskattar trenden med kommuner som går ihop och gör gemensamma upphandlingar.

– Det gynnar både kommunerna och dess invånare, och oss som leverantör när vi på detta sätt kan samla in och lösa behoven och utveckla möjligheterna för sex kommuner i ett projekt. Vi har stor vana att arbeta på detta sätt och kan därför leverera en smidig och effektiv process för att snabbt få lösningen på plats för alla, säger han.

Läs också: Nya CGI-chefen höjer ribban: ”Vi ska manifestera oss som den globala jätte vi är”